Ohlášky – 7.4.2013

Čtení: Žalm 116,1-9  |  Text: L 22,13-35  |  Písně: 442; 161; 622; 662; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2432,-  |  Účast: |  Počasí:

 

Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty vynesla v našem sboru celkem 7755 Kč. Z toho 6905 Kč v Pardubicích a 850 Kč v Horním Jelení. V loňském roce činila sbírka 5647,– Kč. Hlavní dar lásky připadne sboru ve Vanovicích na opravu věží kostela.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

Dnes odpoledne budou na faře závody autodráh. Zveme všechny zájemce, přijďte se pobavit a strávit pěkné odpoledne. Bližší informace předá Pavel Queisner. Ti, kdo se přihlásili, budou mít na faře společný oběd. Děkujeme všem, kdo toto odpoledne připravili.

Odpoledne ve 14.30 hodin se koná v Bučině přednáška z cyklu vzdělávání laiků s názvem Kázání – co od něj můžeme očekávat. Přednášet bude br. farář Jiří Doležal. Bratr Capoušek i Beneš nabízejí volná místa v autě. Kdo byste chtěli jet, domluvte se s nimi.

Shromáždění v týdnu se budou konat jako obvykle.

V úterý 9. dubna ve 14 hodin bude mít svou schůzku starší generace. Sestra Sodomková bude vyprávět o své cestě do Turecka a do Efezu s promítáním obrázků.

Ve čtvrtek v 19 hodin bude řádná schůze staršovstva.

Za týden, v neděli 14. dubna, bude na naší kazatelně hostem sestra farářka Jana Potočková, rozená Doležalová z Třebíče.

Rovněž za týden v neděli bude zde v kostele v 17 hodin koncert varhanní hudby a hoboje. Na varhany bude hrát Radka Piskačová a na hoboj Ludmila Bartoníčková. Plakát je vzadu v kostele.

Prosíme pište se vzadu na nástěnce na služby na vaření kávy a čaje, 1. čtení a připravu květin na stůl Páně. Děkujeme.

Pro studenta z Vysočiny hledáme podnájem, od září tohoto roku. Kdo byste o něčem věděli, obraťte se na bratra faráře Ženatého.

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme všechny, domácí i hosty, na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Zpěváci budou pokračovat u harmonia v nácviku písní na setkání pěveckých sborů, které se bude konat 21. dubna v Hradišti.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 07.04.2013 v rubrice Ohlášky.