Ohlášky – 7.3.2010

Čtení: Ef 5,1-14  |   Text: L 12,13-21  |  Písně: 320; 138; 311; 547; 689; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast:  89/6  |  Sbírka: 2.665,-

V Kutné Hoře se včera konal pohřeb bratra Václava Šíblo st., tatínka našeho varhaníka. Prosíme Pána Boha aby potěšoval zarmoucené.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena na SF našeho sboru.

 

Před 160. lety se narodil T.G.Masaryk. První prezident svobodného Československa. Ušlechtilý muž, kromě jiného také řádný člen naší církve.

 

Dnes odpoledne ve 14:30 se na naší faře koná okrsková presbyterní konference. Tématem je „Kázání ve společenství sboru“. Setkání je určeno presbyterům a všem dalším zájemcům. Přivítáme hosty z několika sousedních sborů seniorátu.

 

V úterý ve 14 hodin se na faře sejde starší generace. Pastorační pracovnice Pavla Quiesnerová nám představí biblické postavičky, jak se vyrábějí a jak se mohou používat v práci ve sboru. Všichni jste zváni.

 

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka od 15 hodin. Poslouží bratr kazatel Martin Tabačan z CB.

 

Ve čtvrtek v 17 hodin se koná pravidelná biblická hodina. Probíráme texty z 2. knihy Samuelovy.

 

Ve čtvrtek se koná schůzka učitelů nedělních škol ve 20.00 ve sborové kanceláři

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin a v sobotu také v 18.00.

 

V neděli odpoledne za 14 dní, tj. 21.března se koná výroční sborové shromáždění.

 

Pro tuto příležitost jsou dnes k vyzvednutí dvě zprávy – zpráva o hospodaření za rok 2009 a finanční rozpočet na rok 2010.

 

Obě zprávy budeme projednávat a poté i schvalovat. Prosíme, vyzvedněte si je, jsou vzadu v kostele.

 

Vzadu v kostele na polici je seznam hlasovných členů sboru. Prosíme o sdělení případných změn.

 

Na neděli 28.března připravujeme autobusový zájezd do Prahy na výstavu „Umění v české reformaci“. Výstava se koná na Pražském Hradě v Císařské konírně.

Odjezd bude po bohoslužbách v 10,45 hodin od kostela.

Návrat v podvečerních hodinách.

Přihlašujte se na nástěnce vzadu v kostele.

Doprava bude stát kolem 200 Kč.

Vstupné je 140, vstupné pro starší 65 let a student je 90 Kč. Rodinné pak 250,-.

 

Vzadu v kostele je k zakoupení CD s písněmi z evangelického zpěvníku nazvané Někdo mě vede za ruku. CD vydal sbor na Vsetíně. Cena 120,- Kč

 

Vyřizujeme pozdrav o bratra Jana Brůny ze zájezdu do Izraele.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

A prosím o další ohlášení bratra faráře…Od dubna nabídneme Trent mimo sbor

Tento příspěvek napsal/a dne 07.03.2010 v rubrice Ohlášky.