Ohlášky 7. 2. 2021

Čtení: Ř 13,8-10Sbírka:  
Text:Lk 10,25-37Účast:  
Písně: 642, 384, 688, 621VP:  
Kazatel:Hana Ducho  

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

V týdnu se budou konat tato online setkání:

  • ve středu od 18 hodin pravidelná schůze staršovstva
  • ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina se s.f. Hanou Ducho
  • v pátek od 15 hodin Réva

Ve středu se konala mimořádná schůze staršovstva, kde jsme se zabývali opravou Hronovické. Této věci se věnujeme již dlouhou dobu. Důkladně zvažujeme možnosti našeho sboru z hlediska technického i finančního. Ve staršovstvu doufáme, že jsme se přiblížili přijetí většinového názoru staršovstva na koncepci a způsob provedení opravy.  Toto pak plánujeme předložit nejbližšímu sborovému shromáždění ke schválení. Hned potom bychom se pustili do díla.

Dnes vychází Zprávy z fary – Mimořádný sborový list. Tentokrát se na jeho přípravě podílely děti, které se schází na Révě. Psaly články, modlitby, slova povzbuzení, malovaly obrázky nebo vtipy, sestavily křížovku k vyluštění. List dostanete v elektronické podobě. Několik výtisků je připraveno k roznášení pro lidi, kteří nemají počítač. Děkujeme, že dopis pomůžete roznosit. Děkujeme dětem a všem, kdo na vydání Zpráv z fary pracovali. Věříme, že list udělá velkou radost.

Přejeme vám požehnanou neděli i celý následující týden.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.02.2021 v rubrice Ohlášky.