Ohlášky – 7.2.2010

 Čtení: Ž 119,89-96  / Text: L 15,11-32  / Písně: 549; 118; 642; 379; 702; 636   / Kazatel: Daniel Ženatý  / Účast:   / Sbírka: 3.003,-

ve věku 87 let zemřel farář naší církev bratr Vladislav Ježík, naposledy farář na Hrubé Lhotě na Valašsku. Jeho pohřeb se konal včera na Hrubé Lhotě.

 

O víkendu se konal na faře kurz výroby biblických postaviček. Jedna z nich nám dnes slouží při bohoslužbách. Dalších 16 si můžeme prohlédnout na faře.

Jsme rádi, že smíme originálními postavičkami pracovat. Díky za to patří především sestře Pavle Queisnerové, která postavičky objevila, nás pro ně nadchla, a celý kurz připravila. Děkujeme těm kdo se kurzu účastnily a postavičky vyrobily, a také těm kdo jste přispěli pečivem a dobrým jídlem.

Lektorky kurzu se těšily že s námi dnes budou na bohoslužbách, ale z rodinných důvodů musely večer odcestovat.

 

V úterý ve 14 hodin se na faře sejde starší generace. Pastorační pracovnice Pavla Quiesnerová nám poví o biblických postavičkách a sami si také něco vyzkoušíme.

 

Ve středu se sejdou konfirmandi a děti v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka. Poslouží bratr František Plecháček z Bukovky.

 

Ve čtvrtek v 17 hodin je pravidelná biblická hodina. Dokončili jsme výklad 1 Samuelovy, budeme pokračovat 2.Samuelovou. Je to dramatické, zajímavé, přijďte!

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Příští neděli vykoná bohoslužby bratr Ladislav Beneš, náš bratr farář Ženatý bude na sborovém dnu v Litoměřicích.

 

Neděle za 14 dní, 21. února, je 1 nedělí postní, bohoslužby budou s vysluhováním svaté večeře Páně.

 

V tuto neděli za 14 dní pořádá Kostnická jednota v 17 hodin přednášku. Bratr farář Jiří Doležal bude přednášet na téma „Ekumena na začátku 21.století – Doba ledová nebo ..?“

Tedy za 14 dní v 17.00 na faře.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena na SF našeho sboru.

Obdrželi jsme dar 5OO,- Kč na pomoc obětem na Haiti. Celkem jsme vybrali 13.045,-

 

Vyzvedněte si prosím svá potvrzení darů sboru, případně se napište na oranžový papír, máte-li o potvrzení zájem.

 

Vzadu v kostele je vystaveno výtvarné dílo bratra Martina Víška – mapa, kde jsou zakresleny všechny kostely Chrudimského seniorátu. Je to tisk na plátně v nejvyšší kvalitě a bude zdobit interiér našich sborových prostor. Kopie ve formátu A2 i zmenšené A3 si můžete kdykoli
objednat u PQ.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na kávu a čaj na faru.

 

Nyní předávám slovo sestře Miluši Kačerové, která nám poví o akci po bohoslužbách příští neděli.

Tento příspěvek napsal/a dne 07.02.2010 v rubrice Ohlášky.