Ohlášky – 7.12.2014

Čtení: Žalm 1  |  Text: L 21,25-33  |  Písně: 264; 8; 261; 182; 702; 276  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.234,00  |  Účast:95/14

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

Br. far. František Plecháček káže dnes v Trnávce a v Přelouči.

Po bohoslužbách bude na faře zkouška zpěvu, a v kostele zkouška na vánoční hru.

 

Další část dnešních oznámení je na růžovém papíru, který máte v lavicích. Pokud není papír přímo před vámi, vezměte si jej z míst, kde nikdo nesedí.

Advent přináší mnoho akcí, pozvání, dat a informací. Věříme, že takto jsou pro každého z nás dostupnější a přehlednější.

 

neděle

7. 12.

14.30 na faře přednáška z cyklu seniorátního vzdělávání – Jan Roskovec, ETF UK, Janovské spisy Nového zákona. Zváni jsou všichni!

pondělí

8. 12.

18.00 kostel Sv. Jana Křtitele, přednáška faráře Jiřího Doležala na téma Pokání.

úterý

9. 12.

14.00 na faře starší generace.

19.00 na faře šití dárků pro vánoční slavnost. Šicí stroje, nůžky, bílé nitě sebou. Informace u Pavly Queisnerové.

středa

10. 12.

15.00 biblická hodina pro děti

16.00 konfirmační cvičení

čtvrtek

11. 12.

14.00 bohoslužby v Sanatoriu Topas v Holicích

15.00 bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, sv. večeře Páně. Po bohoslužbách beseda s vánočním pohoštěním. Kdo se bohoslužeb zúčastníte, prosíme, přineste drobné pečivo. Biblická hodina pro dospělé se konat nebude.

19.10 schůze staršovstva

pátek

12. 12.

19.00 mládež na faře

neděle

14. 12.

9.00 bohoslužby v Pardubicích. V Horním Jelení se konat nebudou. Po bohoslužbách v kostele společné foto všech, kdo budou v kostele.

12.00 oběd na faře k 60. narozeninám faráře Daniela Ženatého. Zváni jsou všichni, netřeba se dopředu hlásit. Po obědě beseda se vzpomínáním, fotografiemi atp. Kdo může, přineste pečivo. Kdo je ochoten pomoci s organizací, hlaste se u Pavly Queisnerové.

neděle

21. 12.

9.00 bohoslužby s dětskou vánoční slavností

16.30 na faře vyprávění Daniela Ženatého o jeho pobytu v USA.

Balíčky pro děti jsme předali středisku Podpora rodiny.

Balíčky pro dospělé – klienty Nízkoprahového denního centra, azylového domu pro muže, noclehárny a Domu na půli cesty, potřebujeme shromáždit do neděle 14. prosince. Balíčků potřebujeme 140. Informace o této akci jsme zaslali i do okolních sborů a do sborů v ekumeně. Balíčky se budou předávat ve čtvrtek 18. prosince odpoledne v Nízkoprahovém denním centru.

 

Polévka – I letos budeme vařit polévky pro lidi v nouzi. Vařit se bude vždy od rána ve dnech 18., 23., a 30. prosince. Polévka se bude podávat v těchto dnech v poledne v Nízkoprahovém denním centru, které je přestěhované z Bělehradské ulice do ulice U Staré pošty, naproti Kávovinám.

Kdo chcete pomoci, přihlaste se u Pavla Capouška.

Finanční dary pro nákup potravin na polévku vítáme, stejně tak luštěniny, kořenovou zeleninu a další do dobré polévky.

 

Bazar – výtěžek letošního dobročinného bazaru podpoří nahrávání zvukových knih a tisk publikací v Braillově či zvětšeném písmu pro slepé a slabozraké, o které se stará Diakonie ČCE, celostátní středisko služeb v Praze.

 

Kupte si dobrou literaturu:

 

Evangelický kalendář, 85 Kč

Na každý den 2015, 85 Kč

Nástěnný kalendář naší církve, 50 Kč

Knížku meditací Zastav se na chvíli 2015, autorem textu je D. Ženatý, fotografií D. Ženatá, 22 Kč

Knihu modliteb faráře Jiřího Doležala, 50 Kč

Houbovou kuchařku Tondy Hemerky, vydal Mykologický klub Pardubice, 100 Kč.

 

Vyzvedněte si objednané zboží z Rolničky

Vše zakoupíte vpředu v kostele

 

Příspěvky na dětskou vánoční slavnost přijímá Pavla Queisnerová.

 

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme hosty i domácí na faru na adventní bazar a rozhovor u kávy a čaje.

 

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 07.12.2014 v rubrice Ohlášky.