Ohlášky – 7.11.2010

neněle 7.listopadu 2010 005Čtení: Žalm 105,1-8  | Text: Mt 21,28-32  |  Písně: 442; 167; 217; 500; 684; 489  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast: 85/7  |  Sbírka: 2.596,-

 

ve věku 82 let zemřela sestra Drahoslava Hanyšová, dříve bytem na Dukle. Poslední čas žila ve Vysokém Mýtě. Její pohřeb se koná zítra v České Třebové ve 14 hodin.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na SF našeho sboru.

 

Po bohoslužbách se sejdou zpěváci k nácviku písně pro shromáždění ve Dvakačovicích příští neděli.

 

Po bohoslužbách v 10.30, se na faře vrátíme k letošním prázdninám pod názvem „Vzpomínky na léto“.

Slovem a promítáním fotografií si připomeneme dovolenou na Rujaně, letní tábor v Řečici, brigádu mládeže ve Strměchách, setkání mladých z Brazilie-Německa-ČR a pobyt konfirmandů a mládeže na Lázech. Zveme všechny, bude to pěkné!

 

V nastávajícím týdnu je každý den něco:

V pondělí konfirmandi v 17 hodin.

V úterý starší generace ve 14 hodin

Ve středu se sejdou děti v 16 hodin

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17 hodin.

V pátek se sejde mládež v 18 hodin.

 

V sobotu od 9 se koná brigáda v kostele, na faře a na zahradě. Práce je dost, pro brigádníky bude připraven oběd – napište se proto, prosím, vzadu na nástěnce.

Mýt okna je možno i v týdnu, domluvte se s Pavlou Q

 

Příští neděli odpoledne od 14 hodin se ve Dvakačovicích bude otevírat nově opravený kostel. Hostem bude bratr farář Jan Čapek, zazpívá náš příležitostný pěvecký sbor.

Dvakačovice jsou naším mateřským sborem a bude dobré, když svou účastí vyjádříme sounáležitost s tímto sborem až do dnešních dnů.

 

Příští neděli odpoledne bude instalována v České Třebové nová farářka sboru Debora Hurtová. Také na tuto slavnost jsme zváni.

 

Rukodělný kruh připravuje i letos adventní bazar. Otevřeno bude po všechny adventní neděle, poprvé v neděli 28.11. po kostele ve sborové místnosti. Prosíme všechny, kdo by rádi přinesli nějaký řemeslný či rukodělný výrobek, něco z plodů zahrad a lesů, perníčky, nudle, domácí sádlo… a vše, co mělo v minulých letech úspěch, nechť přinese svůj příspěvek na bazar do farní kanceláře či na faru. Věci shromažďujeme do soboty 27.11. a děkujeme za ně!

Vítáme hosty v našem shromáždění, všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru.

 Zájezd Izrael nástěnka

Účinkující Vánoční slavnost- sejití po bohoslužbách vpředu v kostele u P. Šíblové

 

Nyní prosím bratra faráře o další oznámení:

 

Listopadové číslo časopisu Český bratr vyšlo ve vyšším nákladu. Vzadu v kostele si tyto výtisky můžeme zdarma rozebrat, přečíst si je, věnovat a doporučit přátelům. Tyto kusy jsou určeny k propagaci a rozdávání. Český bratr vychází už přes osmdesát let, je moderní, zaujme starší i mladé. Uvnitř listu najdete také kupón na dárkové předplatné, jímž můžete předplatit někomu Českého bratra na rok 2011 jako dárek.

Český bratr je časopis naší církve. V něm se vzájemně informujeme o dění v církvi.

Kdo má rád naší církev a přeje ji vše dobré, ten právě odebíráním a četbou přispívá dobré věci.

Takže – kdo neodebíráte, šidíte se, odebírejte.

V některých sborech jsou lidé hrdí na to, že si čísla půjčují. No to je ale nefér vůči vydavateli. Trochu je to podobné, jako by si na sídlišti někdo otevřel trafiku, lidé ze sídliště si koupili jeden výtisk novin a všichni si ho půjčili.

 

Chceme se pustit do oprav, především na faře. V nejbližších dnech dostanete dopis, kde bude vše stručně a snad jasně popsáno.

Chceme upravit sál, především podlahu, osvětlení a elektroinstalaci.

Chceme upravit spodní byt. Budoucímu druhému farář tak můžeme nabídnout bydlení buď v 669, nebo v přízemí na faře. Ten byt který zůstane volný může sloužit dalším pracovníkům sboru, nebo být pronajímán.

Chceme na faře vyměnit okna a obnovit fasádu.

Zažádali jsme o půjčku luterské církve v Německu, ve výši 2 milionů, minulý týden přišla zpráva, že půjčka byla schválena.

Půjčka je do konce roku 2012 bezúročná, pak do konce roku 2020 na 3% úrok.

 

Hronovická – to běží souběžně, tato naše touha dům postavit, hledáme nového finančního partnera. Kdybyste o někom věděli, kdo by chtěl obdobně jako firma HOKR dům postavit a bezplatně nějakou dobu užívat 2 a 3 patro, dejte vědět. Jeden zájemce se rýsuje.

 

Staršovstvo chce o této věci sbor dopisem řádně informovat. A navštíví každého člena sboru či rodinu s dotazem, jakým darem či půjčkou kdo může přispět.

 

Je tedy třeba navštívit každého člena či rodinu. Činit tak budou členové staršovstva, prosíme zda by nám pomohli ti, kdo roznášejí sborové dopisy a hledáme další dobrovolníky, kteří nám pomohou a budou ochotni lidi navštívit.

 

Připomenu, že nejprve dostane každý člen sboru dopis, bude si moci vše rozmylslet, teprva pak bude navštíven.

 

Schůzka všech kdo jsou ochotni chodit po rodinách a jednat o darech či půjčkách, bude příští pondělí v 17.45 na faře.

Řekl jsem jasně, dotaz?

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 07.11.2010 v rubrice Ohlášky.