Ohlášky 7. 10. 2018

Čtení: Mt 5, 9-13 Sbírka: 3437
Text: Gn 26, 15-22 Účast: 80/10
Písně: 158; 8; 662; 681; 392 1,6-8; SV 182; 613
Kazatel: Michal Branda

Děkujeme za službu při dnešních bohoslužbách bratru Michalu Brandovi.

Dnes je první neděle v měsíci, sbírka je určena na stavební fond sboru.

Ve čtvrtek 4. 10. Zemřel bývalý synodní senior Pavel Smetana. Rozloučení s ním se koná v pondělí 8. 10. 2018 v 13.30 hodin v evangelickém kostele u Martina ve zdi.

Minulý víkend se konaly oslavy 100 let naší církve společně se sjezdem mládeže. Náš sbor zajišťoval jídla na faře v pátek a v sobotu, úklidu toalet a na sobotní a nakonec i nedělní bohoslužby nakrájení 20 bochníků chleba na VP a pak vše ostatní, co bylo potřeba zajistit neplánovaně. O to více děkujeme všem, co jakkoli přiložili ruku k dílu a kvůli službě druhým obětovali účast na mnoha zajímavých akcích a přispěli tak k důstojnému a radostnému průběhu oslav.

Sbírka z nedělních sjezdových bohoslužeb z IDEONU vynesla 23264Kč. Sbírka je určena pro klienty s poruchou autistiského spektra RADOST.

V pátek proběhl úklid kostela před instalací. Děkujeme sestrám Haně Benešové, Haně Ducho, Barbaře Kučerové, Janě Plchové, Pavle Queisnerové, Markétě Janouchové a bratrům Václavu Ducho a Zdeňku Jelínkovi.

V týdnu se konají obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– v úterý

ve 14 hodin setkání starší generace, hostem bude Radek Martínek z Ř-K církve,

v 18 hodin biblická hodina v Horním Jelení,

– ve středu v 18 hodin schůze staršovstva,

– ve čtvrtek

v 15 hodin bohoslužby v Domově U Kostelíčka,

v 16,30 se poprvé sejdou konfirmandi,

v 18 hodin biblická hodina pod vedením Jiřího Doležala

– od pátku do soboty se konají seniorátní dny mládeže ve Džbánově

– v neděli v 15 hodin se koná slavnostní instalace Hany Ducho za farářku našeho sboru

    S tím souvisí i pohoštění. Budeme velmi rádi za pečivo a pomoc. Pečivo je možné donést v neděli ráno do kostela. Pohoštění je potřeba připravit na faře před odpoledními bohoslužbami a potom pomoci v průběhu odpoledne na faře. A na závěr uklidit. Na služby se můžete psát na seznam v místnosti pro děti, můžete se napsat i vy, kdo přinesete něco dobrého. Pěkně děkujeme.

    Po bohoslužbách se v kostele koná zkouška zpěvu.

    Bratr Jiří Häuszler je propuštěn do domácího ošetřování, návštěvy si prosím domlouvejte telefonicky s ním.

    Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i přespolní, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

    Tento příspěvek napsal/a dne 09.10.2018 v rubrice Ohlášky.