Ohlášky – 7.10.2012

Čtení: Mk 12,28-34  |  Text: Jk 2,1-7  |  Písně: 549; 47; 660; 689; 614; 378  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 1.744,-  |  Účast: 72/5

 

V pátek zemřel ve věku 67 let po těžké nemoci bratr Petr Jezdinský z Pardubic. Od podzimu do jara byli se svou manželkou pravidelně s námi při bohoslužbách zde, druhou část roku v Hradišti. Pohřební rozloučení se bude konat v pátek 12. října v 10.30 zde v kostele. Pán Bůh ať potěšuje a posiluje zarmoucené.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond.

 

Dnes naposledy můžeme dát svůj dar na podporu práce s dětmi a mládeží do pokladničky – domečku vzadu u sluchátek. Z této sbírky bude proplacen účastnický poplatek na sjezdu mládeže. Sbírka zatím činí 63,-

 

Dnes v 17,30 hod. se sejde ke své mimořádné schůzi staršovstvo – ve sborovém domě v Holicích. Budeme se zamýšlet a projednávat co dále s našimi sborovými budovami.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý ve 14 hodin se uskuteční schůzka starší generace na faře. Bratr farář Ženatý bude povídat o návštěvě české vesnice Rixodorf v Berlíně.

Ve středu ve 14.45 hodin se koná na faře biblická hodina pro děti.

Ve čtvrtek 11. 10. v 15 hodin budou bohoslužby v Penzionu pro seniory na Dubině. Sloužit při nich bude br. farář František Plecháček. To je nové shromáždění v Penzionu na Dubině, jsme rádi že se tam bohoslužby mohou jedenkrát za 14 dní konat.

V 17.00 hodin je biblická hodina pro dospělé na faře.

Byl podán návrh, aby se začátek biblické hodiny posunul na pozdější hodinu. Potřebujeme tedy nyní zjistit, jestli by byl širší zájem o posunutí začátku biblické na 18:00. Vzadu na nástěnce je vyvěšena tabulka se dvěma sloupci, jeden je nadepsán 17 hod, druhý 18 hod. Zájemce o biblickou hodinu prosíme, aby zapsali své jméno do sloupce pod čas, který jim více vyhovuje.

Schůzka konfirmandů se koná v pátek od 14:30 hod.

 

V našem seniorátu se konají instalační shromáždění ve sborech našeho seniorátu.

Dnes v 15 hodin bude mít instalaci farář Václav Hurt v Litomyšli.

V neděli 14. října v 15 hodin se koná instalace a ordinace faráře Marka Feigla v Opatovicích.

 

V našem sboru v Pardubicích budeme mít instalaci našeho druhého bratra faráře Františka Plecháčka v neděli 21. října, odpoledne ve 14.30 hodin. Tuto neděli budeme mít sborový den. Je to také neděle Díkčinění s vysluhováním večeře Páně.

 

Při neděli díkčinění děkujeme za úrodu na polích, v sadech a zahradách. I letos přineste, prosíme, ovoce, zeleninu, med, pečivo, zavařeniny, květiny a další výpěstky. Budou před stolem Páně, abychom měli na očích, za co děkujeme.

 

Po bohoslužbách si v neděli 21. října připomeneme všechny akce, které se o prázdninách ve sboru konaly.

 

Plánujeme také společný oběd na faře – jeho cena bude 50,-.

 

Po obědě proběhne na faře benefice na podporu našeho kmotrovství Maxima, Dáši a Mariny na Ukrajině. A v 14,30 bude v kostele instalace b. Františka Plecháčka.

 

Prosíme, kdo jste ochotni pomoci při sborovém dni, napište se vzadu na nástěnce. Je potřeba v sobotu večer uvařit oběd, připravit stoly, servírovat oběd, několikrát během dne vařit kávu, umýt nádobí po obědě a na závěr úklid.

 

Prosíme také o pečivo na pohoštění

 

Vzadu na nástěnce je vytištěno několik barevných papírů, na kterých se můžeme přihlásit k obědu a k pomoci při sborovém dni. Děkujeme za vaši ochotu.

Pozvánka s programem na sborový den je vytištěna a připravena k roznesení. Prosíme všechny, kteří sborové dopisy roznášejí, aby si je vyzvedli vzadu v kostele.

 

Od pátku 12. do neděle 14. října se uskuteční setkání mladší střední generace, rodin i s malými dětmi, v Herlíkovicích.

 

V sobotu 13. října od 10 hodin se koná na naší faře seminář Historické společnosti VERITAS na téma Církev bez restitucí – křesťanské svědectví budovatelů tolerančních sborů z roku 1782“. Přednášet bude doc. PhDr. Eva Melmuková.

 

Dnes odpoledne v 15.30.vystoupí v pořadu České televize „Uchem jehlyfarářka naší církve sestra Irena Škeříková. Bude hovořit o svém životě, farářování, zpívání i o své nemoci a jak se s ní vyrovnávat… Žel, podle posledních zpráv je zdravotní stav sestry farářky velmi vážný.

 

Nyní po bohoslužbách jsme všichni zváni na kávu a čaj na faru

 

Tento příspěvek napsal/a dne 07.10.2012 v rubrice Ohlášky.