Ohlášky – 6.9.2009

Čtení: Mt 15,10-20 | Text: Ž 3 | Písně: 166; 16; 171; 189; 672; 637 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast:72/6 | Sbírka: 1.793,-

Sbírka při dnešních bohoslužbách je věnována na SF našeho sboru.
Zpěváci kteří nacvičují na konformační slavnost se po bohoslužbách sejdou u varhan.

Na sborový výlet odjíždíme v 11 hodin, autobus bude přistaven u kostela. Trasa výletu vede na zámek Kačinu, do obce Jakub a nakonec do Kolína na turistickou atrakci Kolínskou řepařskou drážku. Návrat plánujeme do 18 hodiny.
Ještě jsou volná místa, kdo byste chtěli jet, pojeďte, bude nás víc.

V úterý se sejde starší generace ve 14 hodin na faře. Program je však připraven pro všechny, starší i mladší. Pan Tomáš Rambousek z cestovní kanceláře STOPA nám obrazem a slovem přiblíží humanitární pomoc pro Indii, které se zúčastnil.

Staršovstvo se sejde v úterý od 18 hodin.

Ve středu bude zde v kostele svatba v 11 hodin. Oddáni budou Zuzana Vernerová a Kryštof Ženatý. Přejeme novomanželům, aby jejich vztah byl nesen láskou a porozuměním po celý život.

Ve čtvrtek jsou bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka v 15 hodin, poslouží náš br.far. Daniel Ženatý.
Biblická hodina je ve čtvrtek v 17 hodin.

Mládež bude příští víkend na seniorátním srazu mládeže.

V minulém období jsme obdrželi tyto dary: 1000,- a 1000,- a 1000,- a 600,- na SF v hotovosti, v ČS dar 10 000,- na SF a další dary za měsíc srpen v ČS 4300,-Kč. Za všechny dary děkujeme.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme všechny na kávu a čaj na faru a zahradu. Na výlet odjíždíme v 11 hodin!

Prosím nyní sestru Kabelovou, která má ještě jedno oznámení resp. prosbu.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.09.2009 v rubrice Ohlášky.