Ohlášky 6. 6. 2021

Čtení:  2 Sam 6,11-23 Sbírka:    
Text: Ž 149,2-3 Účast:    
Písně:  442, Sv 172, 610, 549 VP:    
Kazatel: Hana Ducho     

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. 

Dnešní sbírka je na stavební fond našeho sboru.  

V týdnu se konají tato setkání: 

  • Ve středu od 18 hodin staršovstvo 
  • Ve čtvrtek od 15:30 hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině, od 18 biblická hodina s b.f. Jiřím Doležalem  
  • V pátek od 15 hodin Réva – biblická hodina pro děti  

Zítra se na půdě na našeho sboru koná farářský den, který připravil Spolek evangelických kazatelů. Na farářském dni budou jako hosté nově zvolení a odcházející představitelé synodní rady – synodní senioři a synodní kurátoři.  Přednášku na téma samofinancování bude mít ekonom Tomáš Sedláček. K tomuto setkání jsou srdečně zváni i bratři a sestry z pardubického sboru. Po bohoslužbách budeme připravovat kostel i faru na zítřejší den, kdo byste se mohl zdržet a pomoci, budeme moc rádi. Děkujeme. A děkujeme všem, kdo připravujete občerstvení pro hosty na zírta.  

V úterý 8. 6. od 14 hodin se zde v kostele v rámci setkání starší generace uskuteční varhanní koncert Radky Piskačové. Všichni jste srdečně zváni.  

Na sobotu 12. 6. svolává Hospodářská komise brigádu. Bude se nalepovat gumová dlažba pod houpačku, natírat palisády kolem hřiště, čistit betonová dlažba aj. Prosím, kdo byste mohli přijít, hlaste se u Mirka Hrachoviny. Děkujeme. Jídlo a pití bude zajištěno.  

V sobotu 12. 6. bude od 15 hodin v kostele ve Dvakačovicích beseda s promítáním filmu Jako letní sníh – život J. A. Komenského. Hosty budou tvůrci filmu manželé Hlavsovi. Informace visí na nástěnce.  

V neděli 20. 6. po bohoslužbách zde v kostele bude prezentace a diskuze k přestavbě domu za kostelem v Hronovické ulici.  

Koncem tohoto roku bude vydán nový evangelický zpěvník, který si nyní můžete předobjednat za zvýhodněnou cenu 490 Kč a varhanní chorálník obsahující doprovody ke všem písním za 400 Kč. Kdo byste měli zájem o zpěvník nebo chorálník, napište se vzadu v kostele na papír nebo kontaktujte sborovou asistentku, hlásit se můžete do 14. 6.  

Tento příspěvek napsal/a dne 13.06.2021 v rubrice Ohlášky.