Ohlášky – 6.6.2010

Čtení: Dt 6,1-9  |  Text: L 16,19-31  |  Písně: 117; 34; 604; 417; 615; 485  |  Kazatel: Ladislav Beneš  |  Účast:81/3  |  Sbírka:2.495,-

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu.

 

Náš bratr farář Daniel Ženatý, pastorační pracovnice Pavla Queisnerová a několik dětí s rodiči jsou na seniorátním dnu rodiny v Čáslavi. Náš bratr farář tam slouží při bohoslužbách.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na SF našeho sboru.

 

V úterý ve 14 hodin se koná setkání starší generace. Sestra Vlasta Sodomková nás povede slovem i obrazem po trase své nedávné cesty po Izraeli. Jste všichni zváni.

 

Ve středu v 17 hodin se na naší zahradě uskuteční zahradní slavnost všech generací na ukončení pravidelných shromáždění, která v našem sboru konáme během týdne.

Sejdeme se všichni – děti z náboženství, konfirmačního cvičení, mládež, střední generace, starší generace, staršovstvo, biblická hodina, kavárnička, rukodělný kruh, zpěváci a všichni kdo chtějí přijít.

Občerstvení zajití Bártovi, manželé Nechvátalovi připraví program.

Na nás je přijít, můžeme s sebou vzít malé pohoštění a dobrou náladu. Všichni jsme zváni, ať to stojí za to!

Tedy středa 17. 00 farská zahrada.

 

Ve čtvrtek v 17 hodin se bude konat biblická hodina na faře.

 

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

V sobotu se v našem sboru sejdou seniorátní zpěváci ke své zkoušce, rovněž se sejde seniorátní poradní odbor pro děti.

 

V sobotu mají v Pezinku svatbu Hana a Miroslav Hrachovinovi. Miroslav byl v našem sboru pokřtěn v neděli před 14 dny. Budou společně žít v Pardubicích, přejeme jim vše dobré.

 

Příští neděli vykoná bohoslužby bratr Martin Kocanda. Vykonáme při nich sbírku solidarity. Je určena sborům, které nemohou přispívat do personálního fondu za svého kazatele.

 

Oznamujeme konání celoseniorátního „SETKÁNÍ VŠECH GENERACÍ“, které se bude konat v sobotu 18. září 2010 v Trnávce. Podrobnou informaci sdělíme později, rezervujte si však datum pro toto setkání – 18. září 2010 v Trnávce!

 

Obrátila se na nás s prosbou o pomoc ergoterapeutka paní Mazurovou z penzionu pro důchodce ve Smilově ulici. Vidí neutěšenou situaci v penzionu, kde pracovníci nemají čas na naslouchání a rozhovor s nemocnými klienty. Prosí nás, zda by se u nás našli ochotní dobrovolníci, kteří by za klienty občas přišli. Pokud někdo z vás je ochoten nebo o někom víte, kdo by chtěl docházet do penzionu, s klienty si povídat a hlavně naslouchat, obracejte se na sestru Milušku Kačerovou. Podá vám bližší informace. Její tel. číslo je na letáčcích na polici u vchodu do kostela..

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali dar 99,- na SF od pana Vanina. Sbírka JJ činila v našem sboru 15.716,- všem dárcům děkujeme.

 

Bratr farář Ženatý bude mít v době od 10. do 26.června dovolenou. V případě pohřbu jej zastoupí bratr senior Hübner.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme Vás na kávu a čaj na faru a zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.06.2010 v rubrice Ohlášky.