Ohlášky 6. 5. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Martin Kocanda

Děkujeme bratru Martinu Kocandovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

V týdnu se sejde staršovstvo ve středu v 18 hodin,

ve čtvrtek:

– v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka,

– ve čtvrtek bohoslužby Nanebevstoupení Páně v kostele v  18 hodin.

V únoru oslavila sestra Tefrová 90- té narozeniny a společně jsme se fotili. Fotografie visí vzadu v kostele a můžete si ji objednat.

26 malých a velkých členů sboru jsou na pobytu v Chotěboři, dnes jsou na bohoslužbách v Horní Krupé.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také proti podpisu u Pavly Queisnerové nebo poslat na sborový účet.

Prosíme, pište se na služby 1. čtení, přípravy květin a vaření kávy a čaje po bohoslužbách. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni po bohoslužbách na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.05.2018 v rubrice Ohlášky.