Ohlášky – 6.4.2014

Čtení: Iz 29,17-19  |  Text: Mt 20,29-34  |  Písně: 309, 86, 687, 327, 621, 309  |  Kazatel: František Plecháček  |Sbírka: 2014,-  |  Účast: 71

 

 

Po bohoslužbách zkouška zpěvu pod vedením s. H. Benešové.

 

V týdnu budou obvyklá shromáždění. Kromě nich připomínáme:

V úterý ve 14 hodin schůzka starší generace na faře.

V úterý od 17 hod se koná biblická hodina v Horním Jelení.

Ve čtvrtek v 15 hod. budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

 

Pokud víte o někom, kdo už nemůže přijít do shromáždění a měl by zájem o vysluhování sv. VP doma, dejte prosím vědět farářům našeho sboru.

 

Od pátku 4. července do neděle 6. července 2014 proběhne v polské Wrocławi Setkání křesťanů zemí střední Evropy pod heslem Svobodni v Kristu. Kdo by měl zájem jet, napište se na papír vzadu v kostele. Bližší informace jsou na barevných papírech.

 

V neděli 13. dubna po bohoslužbách bude schůzka účastníků zájezdu do Německa. Br. farář Ženatý nám předá potřebné informace.

V neděli 13. dubna budou v Horním Jelení bohoslužby ve 14 hodin a po nich se uskuteční beseda o plánovaných úpravách sborového domu v Horním Jelení. Budeme rádi, když se besedy zúčastní co nejvíce členů našeho sboru. Kdo byste chtěli vzít autem, přihlaste se u s. kurátorky.

 

Tento víkend je bratr farář Ženatý v Herlíkovicích na setkání členů synodní rady se seniorátními výbory.

 

Bratr farář Plecháček má v tomto týdnu dovolenou.

 

K tématu církevních restitucí: Na www stránkách naší církve je možné si přečíst úplné znění vyjádření expertní komise církví k požadavkům ČSSD a ANO na změnu restitučního zákona i námitky zmíněných stran.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 06.04.2014 v rubrice Kázání.