Ohlášky – 6.3.2011

Čtení: Mk 8, 31 – 38  |  Text: 1.Sam 18, 1 – 16  |  Písně: 158; 62; 205; 257; 610; 673  |  Kazatel: Daniel Ženatý  | Účast:79/4  |  Sbírka: 3.001,-

 

Staršovstvo svolává výroční sborové shromáždění na neděli 20. března po bohoslužbách dopoledne. Sborový list s pozváním a se všemi zprávami je připraven, prosíme ty, kdo jsou tak laskaví a sborové dopisy roznášejí, aby si je vyzvedli vzadu v kostele.

Finanční zpráva a rozpočet jsou též vytištěné na modrých papírech a jsou vám k dispozici na policích vzadu v kostele.

Volební komise se sejde nyní ihned po bohoslužbách a bude se snažit sestavit kandidátní listinu pro volbu presbyterů do staršovstva při výročním shromáždění. Prosíme všechny bratry a sestry, kteří byli dotázáni zda budou kandidovat, aby předali svoje rozhodnutí členům volení komise.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na SF našeho sboru.

 

Starší generace bude mít svoje setkání v úterý od 14 hodin na faře. Sestra Daniela Ženatá, šéfredaktorka časopisu Český bratr bude vyprávět o tom, jak tento náš církevní časopis vzniká. Jste všichni zváni.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka. Poslouží bratr Samuel Jindra, kazatel CB.

 

Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 17 hodin na faře.

 

Zkouška seniorátního pěveckého sboru se bude konat v sobotu v Chrudimi od 9 hodin.

 

Příští neděle je 1. Postní nedělí, budeme v našem sboru, v Pcích i Horním Jelení, vysluhovat svatou večeři Páně

 

Pravidelná setkání konfirmandů a dětí se nebudou konat, jsou jarní prázdniny.

 

V sobotu 19.3. jsme od 15.30 zváni rukodělným kruhem na výrobu ručního papíru. Zváni jsou všichni. Vyrábět se bude na faře.

 

Na SF našeho sboru jsme v minulém týdnu obdrželi tyto dary: 5000,- 2000,- 1000,- 2×200,- 100,- a 50,- ; dále trvalou platbou 300,- 200,- a 250,- Kč; nově máme pravidelnou měsíční platba 100,-Kč. Všem Vám děkujeme.

 

Nakoupili jsme pro Vás zboží z tzv. Fairtrade – spravedlivý obchod. Jsou to káva, čaje, čokolády a jiné zboží. S. Bílková bude každou neděli po bohoslužbách prodávat toto zboží na faře. Budeme rádi, když zboží rychle koupíte před stavebními pracemi a dočasným uzavřením sborové místnosti, tedy do konce března.

 

Bratři Pastorek a Řezanka odebírali časopis Český bratr a mají jej předplacený pro tento celý rok. Po jejich úmrtí jsou tyto dva výtisky volné. Kdo by je chtěl odebírat, přihlaste se.

 

Pastorační pracovnice Pavla Queisnerová bude mít příští týden dovolenou. Zástup v kanceláři je zajištěn.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na faru na kávu a čaj.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.03.2011 v rubrice Ohlášky.