Ohlášky 6. 12. 2020

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

Od 14:30 hodin se v našem kostele koná ordinace nových kazatelů. Vzhledem k opatřením nebude přístupná veřejnosti, ale bude zprostředkována v přímé přenosu. Přenos můžete sledovat na našich stránkách (stejně jako bohoslužby)

V týdnu se konají tato online setkání:

  • ve středu od 18 hodin staršovstvo
  • ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina s hostem – adventistickým kazatelem Karlem Vasilkem
  • v pátek od 15 hodin Réva

Vzadu do domečku můžete přispívat na sbírku kmotrovství pro Jaroslavu Žuň a do druhé pokladničky na podporu sboru v Lozicích.

Vyšel adventní sborový list. Prosíme naše dobrovolníky, kteří mohou dopis roznést ve svém obvodu, aby si dopisy vzali vzadu v kostele nebo se domluvili se sborovou asistentkou. Děkujeme za vaši pomoc.

Rádi bychom připravili vánoční balíčky pro lidi v nouzi a bez domova. Bude potřeba připravit 180 balíčků pro dospělé a 45 pro děti v azylových domech. Balíčky je třeba donést na faru do neděle 13. 12. Bližší informace naleznete v adventním sborovém dopise.

Tento příspěvek napsal/a dne 07.12.2020 v rubrice Ohlášky.