Ohlášky – 6.12.2009, 2. neděle adventní

adventni_venec Čtení: Iz 26,7-12 | Text: Mt 22,11-14 | Písně: 264; 96; 262; 379; 651; 452 |  Kazatel: Daniel Ženatý | Účast:112/5 | Sbírka: 2.710,-Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena – jako každou první neděli v měsíci – na SF našeho sboru.

Staršovstvo mělo svoji schůzi v úterý.

Jednalo především o 2. faráři našeho sboru a stavbě v Hronovické ulici.

Staršovstvo usneslo, že o kandidatuře s. Včelné rozhodne do konce prosince 2009. Také ona má do konce prosince letošního roku čas na rozmyšlenou, zda přijímá kandidaturu na farářku našeho sboru.

Pokud by sestra Radka Včelná souhlasila s kandidaturou, mohla by nastoupit od září roku 2011.

Staršovstvo usneslo, že osloví další faráře a farářky s dotazem, zda by kandidovali k volbě na místo 2 faráře našeho sboru.

Jmenovitě rozhodlo obrátit se na Rut Brodskou, Drahomíru Havlíčkovou- Duškovou a Ondřeje Rumla.

Jmenovaní budou osloveni formou dopisu, který napsali s. Mandysová a b. Ženatý. Text dopisu je vzadu na skle, můžete si jej přečíst.

Jak tedy půjde situace dál?

Na konci roku budeme vědět, zda máme někoho, kdo bude kandidovat k volbě. Může se stát, že kandidát nebude žádný, nebo jich bude více.

Staršovstvo pak rozhodne, zda sborovému shromáždění navrhne k volbě kandidáta jednoho nebo více.

Připomínáme, že faráře volí sborové shromáždění. Staršovstvo má za úkol předložit sborovému shromáždění kandidáty k volbě.

Stavba v Hronovické. Projekt byl zpracován, v současnosti probíhají poslední jednání na úřadech, měla by být hotova do poloviny prosince. Pak bude možno přesně stanovit cenu stavby a začít naplno jednat o financování.

Mimořádné jednání synodu, které se konalo před 14 dny, otevřelo nové výhodné možnosti půjček. Čekáme na vyhlášení usnesení a budeme intenzivně hledat a jednat.

V minulém týdnu byla dokončena montáž hobojového rejstříku do našich varhan. Děkujeme všem, kdo se na pořízení rejstříku podíleli, jak dárcům, tak varhanářům i bratru Milanu Chybovi, který měl za nás všechny jednání kolem varhan na starosti.

Rejstřík jsme mohli slyšet včera při adventním koncertu, kde zazněl vedle mnoha dalších skladeb. Děkujeme rodině Rosových za organizaci koncertu, děkujeme i těm, které pozvali, aby koncertovali. Sbírku po koncertě ve výši 1.985,- věnovali organizátoři na úpravu sborové místnosti na faře.

Nyní po bohoslužbách se sejdou zpěváci v kanceláři sborové sestry k nácviku písně na 25.12 . Je to krása, jak pěvecký sbor pod vedením sestry Hany Benešové hraje a zpívá, zveme všechny, kdo rádi zpívají!

Po bohoslužbách jsme zváni na faru na adventní bazar. Výtěžek bazaru je věnován na úpravu sborové místnosti na faře.

Zahájili jsme sbírku na vánoční slavnost, dary přijímá pastorační pracovnice Pavla Queisnerová.

Učinkující ve vánoční slavnosti se sejdou ke zkoušce po bohoslužbách vpředu v kostele.

Dnes odpoledne v 16 hodin je v Chrudimi koncert seniorátního pěveckého sboru. Bude to jistě krásné, jsme zváni.

Starší generace se sejde na faře v úterý ve 14 hodin k vánočnímu programu slova a hudby. Přijďte všichni, starší i mladší!

Ve středu je setkání konfirmandů a dětí v obvyklých hodinách.

Ve čtvrtek je biblická hodina v 17 hodin.

Mládež se sejde dvakrát, v pátek a v sobotu, vždy v 18 hodin.

I letos chystáme vánoční balíčky pro vězně v pardubické věznici. Kdo jste ochotní balíčky přichystat, pište se vzadu v kostele- na žlutý papír na okně. Informace, co do balíčků připravit jsou na oranžových papírech. Děkujeme. 

Příští neděli se zde koná koncert, který neorganizujeme my. Potřebujeme zajistit službu. Ochotní hlaste se prosím u Pavly Q. Děkujeme.

Máme nové knihy- pro velké i malé. Využijme je jako dárek na vánoce. I náš krásný Almanach je vhodným dárkem!

Vzadu na skle je rozpis termínů sborových akcí v létě příštího roku. Akcí je mnoho, na jednu z nich na sborovou rekreaci na Rujáně, už se můžete zapisovat.

Prosíme ty, kdo jsou ochoten vzít si službu na odklid sněhu – pokud nějaký napadne – napište se vzadu na modrý papír.

Na nástěnce jsou pozvánky na celocírkevní rekreace: ples, výstavu atp.

V minulém týdnu jsme s vděčností a poděkováním přijali tyto dary:

Na potřeby sboru 1.000,-

na stavební fond 1.000,- ; 10.000 Kč; a pravidelnými měsíčními platbami 4.300,-

Vítáme všechny hosty v našem shromáždění a zveme vás na kávu a čaj na faru a také na bazar!

 

Tento příspěvek napsal/a dne 08.12.2009 v rubrice Ohlášky.