Ohlášky 6.11.2016

Čtení: | Text:   | Písně:   | Kazatel: Martin Kocanda | Sbírka: 3050,- Kč  | Účast: 76/16

Děkujeme bratru Martinu Kocandovi  za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

5. listopadu zemřel ve věku 83 let bratr Václav Drahokoupil, věrný účastník sborového života a dlouholetý presbyter našeho sboru. Členem staršovstva byl od roku 1963 do roku 2005. Pohřební rozloučení se bude konat v kostele, v sobotu 12. listopadu v 11 hodin. Pán Bůh ať potěší všechny zarmoucené.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

Sbírka na  Jubilejní toleranční dar vynesla minulou neděli 3 118 Kč.

Včera měly děti program na faře s přespáváním. Děti si povídaly o pomoci. Odpoledne se byly podívat ve Dvakačovicích, v našem mateřském sboru- část cesty šly pěšky- aby věděly, jak to naši předci zažívali. Děkujeme Pavle Queisnerové za připravení programu, Mirkovi Hrachovinovi a Pavle Pospíšilové za pomoc s dětmi.

Dnes odpoledne ve 14.30 se na faře koná přednáška cyklu základů teologického vzdělávání – na téma Současný alternativní duchovní život. Přednášet bude doc. Zdeněk Vojtíšek z Husitské teologické fakulty.  Všichni zájemci jsou zváni.

Kromě obvyklých se v týdnu konají tato shromáždění:

  • v úterý 8. listopadu ve 14 hod bude na faře setkání starší generace –  je připraven zajímavý program – našimi hosty budou paní Jana Kalousková, pater Václav Vacek z Letohradu a manželé Stulíkovi z Kralup nad Vltavou. Budou vyprávět o své cestě po Ukrajině. Přijďte si poslechnout jejich zajímavé vyprávění a pobesedovat s nimi.
  • v 17 hodin biblická hodina v Horním Jelení, kterou bude mít  Michal Branda
  • ve čtvrtek v 15.00 hod. budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka
  • v 18.00 bude biblická hodina – br. farář Jiří Doležal začal vykládat  1. list Timoteovi
  • v 19.10 řádná schůze staršovstva
  • v pátek 11. listopadu v 18.00 hod. se sejde mládež – v Chrudimi

V sobotu 12. listopadu se v Chrudimi sejde konvent Chrudimského seniorátu.

Příští neděli 13. listopadu – poslouží při bohoslužbách v Pardubicích i v Horním Jelení br. farář Jaroslav Fér z Čáslavi.

a odpoledne ve 14.00 hod. bude na faře zkouška Seniorátního pěveckého sboru.

Příští neděli bude také připraven k rozdávání sborový dopis – pozvánka na adventní a vánoční shromáždění našeho sboru.

Brigáda na hrabání a odklízení listí z farské zahrady – pokračuje. Pište se na  zelený papír na nástěnce, o předání klíčů a dalších podrobnostech se domluvte s Pavlou Queisnerovou.

Děkujeme brigádníkům, kteří se již této služby ujali.

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na rozhovor při kávě nebo čaji.

.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.11.2016 v rubrice Ohlášky.