Ohlášky 6. 10. 2019

Čtení:  Gn 26,1-2,12-25, 32-33 Sbírka:   
Text:  Ex 20,12 Účast:   
Písně:  177,1; 618; Sv 216; Sv 345; 684; 442 VP:   
Kazatel:  Hana Ducho    

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Dnešní sbírka je na stavební fond našeho sboru.

V týdnu nás čekají tato setkání:

  • v úterý 8. 10. ve 14 hodin – setkání starší generace na faře – Miluška Kačerová bude vyprávět o cestě po Dánsku;
  • ve středu 9.10. – řádná schůze staršovstva;
  • ve čtvrtek 10.10. – v 15 hodin bohoslužby v domově pro seniory u Kostelíčka, v 16 hodin konfirmační příprava a od 18 hodin biblická hodina s farářkou Hanou Ducho v pátek 11.10. – v 15 hodin biblická hodina pro děti;
  • v pátek 11.10. biblická hodina pro děti.

V neděli 13. října budeme slavit Díkčinění. Prosíme, přineste do kostela, co jste doma vypěstovali, sklidili nebo upekli. Dáme vše kolem stolu Páně – abychom měli na očích, za co děkujeme. Můžete přinést i jiné potraviny. Vše bude totiž pak odneseno do azylového domu pro ženy a matky s dětmi.  Po bohoslužbách budeme zde v kostele promítat fotky z několika sborových setkání. Poté je naplánovaný společný oběd na faře – je objednaný guláš, cena je 60 Kč. Kdo budete mít zájem, pište se, prosím, na papír vzadu na skle.

Sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní pomoc.

Příští neděli od 14:30 se koná ve Vysokém Mýtě instalace b.f. Petra Peňáze. Všichni jsme zváni.

Historická společnost VERITAS pořádá podzimní seminář s přednáškou, kterou pronese Mgr. Martin Fajmon. Název přednášky zní: „Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho otec Pavol´ Štefánik“. Seminář se bude konat na faře, a to v sobotu dne 19. října 2019 od 10 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Vyšel podzimní sborový list s pozváním na různá sborová setkání. Členům, na které máme mailovou adresu, jsme dopis tentokrát rozeslali mailem. Rádi bychom tak podpořili snížení nákladů na spotřebu papíru. Prosíme všechny, kdo pomáhají s roznášením dopisů, aby si je vzali vzadu v kostele. Děkujeme. Několik výtisků je volně k rozebrání.

Hledáme dobrovolníky, kteří by pomáhali zajistit přípravu a chod bohoslužeb v domovech pro seniory. Jedná se hlavně o doprovod obyvatel na bohoslužby. Je to moc důležitá služba. Prosíme, abyste o tom vážně uvažovali a vypomohli. Zájemci, hlaste se u s. Jany Plchové.  

Přišel nástěnný kalendář ČCE s fotografiemi z našich sborů na rok 2020. Prohlédnout si ho můžete vzadu v kostele. Kdo byste si kalendář chtěli objednat, pište se, prosím, na papír na nástěnce.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.  

Tento příspěvek napsal/a dne 09.10.2019 v rubrice Ohlášky.