Ohlášky – 6.10.2013

Čtení: Žalm 67  |  Text: Sk 14,8-21  |  Písně: 549; 47; 217; 182; 610; 672  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.104,-  |  Účast: 70/6

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

Dnes odpoledne ve 14.30 se konají ve sborovém domě v Holicích bohoslužby s vysluhováním večeře Páně. Tak se rozloučíme se sborovým domem v Holicích. Kdo byste chtěli jet, přihlaste se po shromáždění, stejně tak vy, kdo byste měli místo v autě.

 

Část mládeže je tento víkend na celocírkevním sjezdu mládeže v Jindřichově Hradci.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

V úterý 8. října ve 14 hodin bude mít svoji schůzku starší generace. Bratr farář Jiří Doležal bude mít přednášku o papežích Janu Pavlu II a Františkovi. Všichni jsme zváni.

 

Rovněž v úterý v 17.00 se koná biblická hodina v Horním Jelení

A v úterý setkání učitelů NŠ

 

Ve středu ve 14,30 hodin je biblická hodina pro děti.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině, sloužit bude br. farář František Plecháček, vysluhována bude sv VP.

 

Od 18:00 hod. se koná biblická hodina pro dospělé a od 19.10 hodin bude mít svoji řádnou schůzi staršovstvo.

V pátek v 18 hodin se sejde na faře mládež.

 

V sobotu 12. října v 10 hodin pořádá na naší faře svůj seminář historická společnost – Veritas na téma: Práce restaurátora historických knižních vazeb. Přednášet bude Lenka Fajmonová, odborná pracovnice Univerzitní knihovny v Bratislavě.

 

Příští neděli – 13. října – budeme mít sborový den s bohoslužbami díkčinění za úrodu a s vysluhováním večeře Páně. Naším hostem na kazatelně bude br. farář Ondřej Macek z Nosislavi, který bude mít také odpoledne přednášku – Bible v rukou lidu.

 

Na přednášku jsou zváni i členové sborů našeho seniorátu. Budeme mít tedy i hosty.

Po bohoslužbách si připomeneme, co se událo v našem sboru v létě, s promítáním fotografií.

Pak bude společný oběd na faře, připravený pro ty, kdo budou přihlášeni.

Odpoledne ve 14 hodin bude otevřena výstavka starých biblí a tisků a ve 14.30 hodin začne přednáška.

 

Kdo se chcete zúčastnit společného oběda, napište se na list vzadu v kostele – na skle vlevo. Cena oběda je 50.-

 

Také prosíme ochotné pomocníky, aby se zapsali na službu související se sborovým dnem – uvaření oběda v sobotu navečer, roznášení oběda, mytí nádobí, příprava stolů, vaření kávy a chystání pohoštění pro hosty. Prosíme Vás také o přinesení pečiva k pohoštění.

 

Bude pěkné, když jako každý rok donesete ke stolu Páně to, co se letos urodilo – zeleninu, ovoce, pečivo, apod.

 

Ve středu 16. října v 18.30 bude v našem kostele koncert. Účinkovat budou Hana Medková- soprán, Alfred Strejček-recitace a Václav Uhlíř-varhany. Žluté plakátky malé i velké vzadu v kostele, vezměte, rozdejte

Připravili jsme sborový dopis, ve kterém je pozvánka na sborový den i na ostatní podzimní akce a na druhé straně je informace o tom, co se v našem sboru koná každý den v týdnu.

Prosíme ty, kdo sborový dopis roznášejí, aby si jej vyzvedli vzadu v kostele a co nejdříve jej doručili adresátům. Děkujeme.

 

Naše církev vydala opět kalendář na rok 2014. Stojí 50 Kč. Kalendáře již máme, můžete si je zakoupit.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a jsme zváni na faru na posezení při kávě a čaji.

a nyní předávám slovo bratru faráři Ženatému … publikace o naší církvi, plakát, koncert 7.000, Sborový den, Zapomenuté transporty

 

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 06.10.2013 v rubrice Ohlášky.