Ohlášky 6. 1. 2018

Čtení: Mt 2,1-12 Sbírka:
Text: Fp 2,5-12 Účast:
Písně: 98, 306, 689, 614, 613, 279 VP:
Kazatel: Benjamin Roll

Děkujeme bratru Rollovi, studentu Evangelické teologické fakulty, za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

  • v úterý 8. ledna ve 14 bude setkání starší generace, která si připomene 90. výročí úmrtí Jana Karafiáta
  • ve středu 9. ledna v 18 hodin se sejde staršovstvo
  • ve čtvrtek 10. ledna
    • v 15 hodin bohoslužby DS Na Dubině,
    • v 18 hodin biblická hodina, kterou povede Hana Ducho

V lednu se ve spolupráci s ostatními církvemi v Pardubicích konají již tradiční ekumenická modlitební setkání. Plakátek je na nástěnce a v malém formátu pro vás k rozebrání. U nás budou bohoslužby ve čtvrtek 24. 1., povede je Michal Branda a kázat bude b.f. Antonín Forbelský z katolické církve. Farářka Hana Ducho káže v úterý 8. 1. v Církvi bratrské.

  1. ledna se koná v našem kostele koncert, je potřeba zajistit službu na zkoušku a koncert. Kdo byste mohl, hlaste se Pavle Queisnerové (mail, telefon). Bude to řada koncertů, které se k nám přesunuly z důvodu rekonstrukce sálů na zámku. Děkujeme.

Tento týden zemřel ve věku 89 let bratr Milan Balabán, religionista, profesor na Evangelické teologické fakultě a básník. Rozloučení s ním se bude konat v pátek 11. 1. od 14 hodin v Přelouči. Myslíme na zarmoucenou rodinu.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na faru na rozhovor při kávě a čaji.

K liturgickým změnám nyní něco řekne farářka Hana Ducho: Po rozhovorech ve staršovstvu jsme se rozhodli k drobným změnám. Farář na začátku bohoslužeb nebude přicházet od hlavního vchodu, ale zde z kanceláře spolu s presbyterem, kde mají společnou modlitbu před bohoslužbami. Další změna bude v tom, že vstupní píseň bude vybíraná na několik nedělí ta stejná vždy podle období církevního roku. Vyjde to zhruba na měsíc. S těmito změnami začneme od příští neděle.

Tento příspěvek napsal/a dne 07.01.2019 v rubrice Ohlášky.