Ohlášky – 5.6.2016

Čtení: Iz 55,1-5  |  Text: L 14,15-24  |  Písně: 171, 67, 223, Sv 14, 694, 510  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1 512  |  Účast: 68/12

 

Sbírka pro Fond solidarity Chrudimského seniorátu vynesla minulou neděli 2981 Kč.

Prostředky fondu mají sloužit jako pomoc finančně slabším sborům, aby mohly uhradit svůj příspěvek do personálního fondu. Potřebné sbory mohou podat žádost o čerpání prostředků z tohoto fondu.

Sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu vynesla 23. 424 Kč. Všem dárcům děkujeme.

V týdnu budou tato shromáždění:

Ve čtvrtek od 15 hodin se konají bohoslužby v Domově pro seniory Kostelíčka.

Od 18 hodin začíná tradiční setkání na zahradě k ukončení týdenních akcí před prázdninami.

Přijďte prožít pěkný společný večer.

Příprava večera začne v 17 hodin – prosíme pomocníky, aby se přihlásili u Pavly Queisnerové.

V pátek 10. června proběhne Noc kostelů – i v našem kostele budeme mít program od 20 do 22 hodin. Program zahájí Příležitostný pěvecký sbor, pak bude připomínka Jeronýma Pražského se společným zpěvem písní a ve 21.15 začne varhanní koncert Petra Vacka. Pozvěte na tuto akci svoje přátele a přijďte.

V neděli 12. června se koná Seniorátní setkání generací a seniorátní setkání pěveckých sborů v Horní Čermné. Autobus, který bude nabírat účastníky, bude stavět u Kauflandu na zastávce Rosice Kréta v 7. 50 a na Hlaváčově ulici – stanice u Mototechny v 8.00 hod.

Zájemci o společný oběd a dopravu autobusem se mohou ještě přihlásit buď na nástěnce vzadu v kostele nebo u Michala Brandy do úterý 7. června. na mail: mich.branda@gmail.com

Mládež a konfirmandi se sejdou v sobotu 11. června v Horní Čermné na setkání seniorátní mládeže. v 18:00 hodin.

V úterý 14. června v 19 hodin bude mít přednášku synodní senior Daniel Ženatý na téma Jeroným Pražský – Evropan, vzdělanec, buřič. Zazpívá náš Příležitostný pěvecký sbor.

Prosíme, aby se zpěváci a hudebníci zdrželi ke zkoušce po bohoslužbách v kostele.

V březnu příštího roku proběhne volba staršovstva, kterou již nyní chystáme. Můžete navrhovat kandidáty. Musí to být členové sboru starší 21 let. Jména těch, které navrhujete jako kandidáty vhazujte na lístku do krabice vzadu v kostele. Prosíme o vaše návrhy do konce června

Stávající staršovstvo se navrhovaných zeptá, zda přijímají kandidaturu, a potom bude sestavena kandidátní listina pro volbu. Děkujeme.

Od listopadu tohoto roku budeme neobsazeným sborem. Staršovstvo se touto situací zabývá.

Hledáme nového faráře pro náš sbor. Do konce června bychom měli obdržet odpověď od kandidáta, kterého jsme oslovili. Pokud se vyjádří negativně, budeme oslovovat další kandidáty.

Od 1. listopadu bude náš sbor administrován – administrátorem, kterého určí seniorátní výbor. Bývá to farář z některého okolního sboru. Se žádostí o výpomoc se obrátíme také na další ordinované bratry a sestry v našem sboru i v seniorátu.

I letos se konat tradiční pobyt seniorů v ES v Chotěboři – od soboty 3. září do soboty 10. září.

Přihlášky přijímá H. Capoušková do 15. července. Pozvánky si můžete vzít vzadu v kostele.

Prosíme vás, zapisujte se na služby vaření kávy a čaje, prvního čtení, přípravy květin a hlídaní dětí.

Vítáme hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu …

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2016 v rubrice Ohlášky.