Ohlášky – 5.6.2011

Čtení: Iz 51,9-16 | Text: Mk 16,14-20 | Písně: 138; 47,1-3; 366; 420,1-5; 355,1-3; 355,4 | Kazatel: Kateřina Roskovcová | Sbírka: | Účast:


Vítáme v našem shromáždění sestru farářku Kateřinu Roskovcovou, rozenou Doležalovou z Nymburka a děkujeme jí za službu Slovem. Jsme rádi, že přijala naše pozvání na kazatelnu a přijela. Těšíme se na besedu a rozhovor se sestrou farářkou na farské zahradě po bohoslužbách. (Sestra kurátorka s bratrem místokurátorem předali květiny a malý dárek – obrázek od br. Víška).

Dnešní sbírka je určená na stavební fond

Bratr farář Ženatý i několik dalších bratří a sester jsou na Kirchentagu v Drážďanech, dnes se vrací. Všechny nás pozdravují- program je pěkný a mají i pěkné vedro.

V sobotu 4. června se v Horní Čermné konalo 2. seniorátní setkání generací. Z našeho sboru se tohoto setkání zúčastnili 4 sestry a bratři

V pondělí v 16 hodin bude konfirmační cvičení.

Děti budou mít biblickou hodinu ve středu v 16 hodin.

Ve čtvrtek 9. 6. 2011 v 17,30 se na farské zahradě bude konat tradiční setkání k ukončení pravidelné práce ve sboru před prázdninami.
Je připraven program pro malé i velké, všichni jste zváni.
Přijďte se pobavit, zazpívat si, posedět při rozhovoru. Všichni jsme zváni. Pohoštění – pivo, limo, párky je zjištěno. Budeme rádi, když doneste nějaké další dobroty na pohoštění.

Mládež se sejde v pátek v 18 hodin zde v Hronovické ulici. Mládežníci, je třeba se přihlásit na brigádu v Huslenkách, která bude v srpnu. Děkujeme.

V sobotu 11.6. v 11,00 se bude v našem kostele svatební shromáždění. Oddáni budou Tereza Brandýská a Filip Mezera ze Sezemic. V tuto sobotu budou mít svatbu v kostele ve Strážném Dana Soukupová a David Tomáš
Příští neděli je neděle svatodušní, budou se konat bohoslužby s večeří Páně v 9 hodin. Celocírkevní sbírka z této neděle je určena pro Diakonii.

Sbírka na Jeronymovu jednotu vynesla tentokrát v našem sboru 16.070,- Kč. Dnes naposled můžete ještě odevzdat dary do pokladničky vzadu v kostele.

Ve středu 1. června začala rekonstrukce přízemí fary. Nastoupila firma Onyx, která bude práce provádět.
Přípravné práce se budou provádět brigádnicky. Prosíme, abyste se přihlásili u bratří Queisnera, Janoucha nebo Bárty. Brigády se budou svolávat operativně podle potřeby telefonicky nebo budou včas ohlášeny při bohoslužbách.

Jsme zváni na sborovou dovolenou na Křivoklátsku v termínu 13.- 21. srpna 2011. Pobyt je určen všem generacím. Bližší informace jsou vzadu v kostele na bílém papíře na skle, i na našem webu. Prosím přihlašujte se a zapište se. Je možné se přihlásit i na část pobytu.

Prosíme, abyste také odevzdávali přihlášky na Podzimní pobyt v Chotěboři s. Capouškové.

Vítáme v našem shromáždění všechny hosty a zveme na kávu a čaj na farskou zahradu a na besedu se sestrou farářkou Roskovcovou, která začne 15 minut po skončení bohoslužeb.

Tento příspěvek napsal/a dne 10.06.2011 v rubrice Ohlášky.