Ohlášky 5. 5. 2019

Čtení: Jan 21,1-14 Sbírka:
Text: Jan 21, 12 Účast:
Písně: 667,1; 665, 130, 349, 1-4+7; 473; 649 VP:
Kazatel: Hana Ducho  

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Sbírka z dnešní neděle je určena na stavební fond našeho sboru.

Sbírka na fond Compaternitas – na stavební spoření pro děti zemřelého faráře Aleše Mosteckého činila ve sboru 23.204,-.  Za všechny dary děkujeme.

Dnes se koná setkání k připomenutí 90- ti let založení tábora Jana Amose Komenského v Bělči nad Orlicí, setkání začíná bohoslužbami od 13:30, bohoslužby vede synodní senior Daniel Ženatý. Podrobný program je na nástěnce.

V pondělí v 18 hodin jsme zváni do kostela sv. Jana Křtitele na přednášku br. f. Jiřího Doležala na téma víra. Co je křesťanská víra? Proč věřit?

V týdnu nás čekají kromě obvyklých tato setkání:

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, povede farářka Hana Ducho

Dnes naposledy je možné se přihlásit na sborový víkendový pobyt v Chotěboři, který proběhne od pátku 10. května do neděle 12. května. Zájemci, hlaste se přímo s. farářce Haně Ducho. Program na pobyt připravují Eva Marková, Hana Ducho, Pavla Queisnerová a spousta dobrovolníků. Je přihlášeno 40 lidí. Podrobné informace dostanou přihlášení mailem. Těšíme se na společný víkend.

Připomínáme, že na neděli 19. května připravujeme sborový den, při kterém chceme společně oslavit 90. narozeniny bratra faráře Jiřího Doležala. Pro všechny bude připraveno pohoštění. Těšíme se, že budeme moci toto krásné životní jubileum oslavit.

Do konce měsíce května probíhá ve všech sborech naší církve sbírka Jeronýmovy jednoty. Výtěžek této sbírky je určen na stavební práce ve sborech. Sbory prostředky získají formou půjčky nebo daru. Náš sbor několikrát dostal dar, a čerpal půjčku. Prosím, věnujte této sbírce pozornost, aby i v ostatních sborech mohly probíhat nutné rekonstrukce a stavební práce. Vzadu v kostele na zesilovacím zařízení je pokladna, do které můžete odevzdávat své dary. Dar můžete odevzdat také na pokladní doklad nebo poslat na sborový účet.

Pavla Queisnerová má celý týden dovolenou, služba v kanceláři je zajištěna.

Po bohoslužbách jsme zváni na posezení u kávy a čaje na faře a farské zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.05.2019 v rubrice Ohlášky.