Ohlášky – 5.4.2010

Čtení: Mk 16,1-8  |  Text: Sk 17,32-34  |  Písně: 443; 346; 660; 341; 621; 350  |  Kazatel: Miloš Hübner  |  Účast: 37/3  |  Sbírka: 995,-

Děkujeme bratru seniorovi Hübnerovi za jeho dnešní službu u nás v Pardubicích.

Bratr farář Ženatý slouží dnes v Trnávce.

 

Sbírka při včerejších bohoslužbách věnováná na „Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty“ činila v našem sboru 5.578,- Kč

 

Dnes odpoledne se v pardubické věznici bude konat křest dvou odsouzených mužů. Z našeho sboru se účastní 8 sester a bratří.

 

Zítra se na faře sejde staršovstvo v 18 hodin.

 

Děti a konfirmandi se sejdou ve středu v obvyklých hodinách.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin se konají bohoslužby s VP v Domově seniorů U Kostelíčka. Poslouží bratr Samuel Jindra, kazatel CB.

 

Biblická hodina je na faře ve čtvrtek v 17 hodin, vykoná ji baratr farář Jiří Doležal

 

Náš bratr farář bude od 8 dubna do 24.7. t.r. zastupovat v úřadu synodního seniora bratra Joela Rumla.

Bratr synodní senior Ruml bude mít studijní volno, bude pobývat v Německu.

 

Pro bratra faráře Ženatého to bude znamenat cca dva dny v týdnu v Praze.

 

Mládež se sejde v pátek a v sobotu vždy v 18 hodin.

 

Na sobotu která je před námi připravuje hospodářská komise jarní brigádu.

Začátek bude v 9:00 ve sborové místnost na faře.

Chtěli bychom provést úklid sborových prostor po zimě a vykonat vše co je třeba udělat na zahradě a zde v kostele.

Okna a dveře je možno umývat i v průběhu týdne. Prosíme, domluvte se s Pavlou Q.

Prosíme pište se na oranžový papír na nástěnce.

Po práci bude připraven oběd, abychom věděli, pro kolik lidí vařit.

 

Vy, kdo se pro zdravotní stav či věk nemůžete brigády zúčastnit a přesto chcete pomoci-jakékoliv koláče a pečivo ke svačině jsou vítány. Kdy donést – domluvte se s Pavlou Q.

 

Příští neděli odpoledne se v našem kostele bude konat velikonoční varhanní a houslový koncert. Začátek je v 17 hodin. Malé zelené letáčky s pozváním na koncert naleznete vzadu v kostele. Pozvěte své známé, bude to pěkné.

 

Při velikonočních shromážděních konáme dobrovolnou sbírku na práci s dětmi a mládeží. Jsme rádi, že smíme mládeži přispívat na cestné na sjezdy, brigády a další. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky ve tvaru domečku vzadu v kostele.

 

Připravujeme sborový výlet na sobotu 15.května t.r. Pojedeme autobusem po trase Kunvald- Javornice-Letohrad. Podrobnosti sdělí sestra Kabelová. Zájemci pište se na připravený papír na nástěnce v kostele.

 

V létě chystáme sborovou dovolenou na Rujáně, také letní tábor pro děti. Využijte nabídku, pište se na papíry vzadu na okně.

 

Příští neděli zde bude kázat sestra farářka Mirijam Doležalová.

 

Prosíme dobrovolníky – muže, ženy, mládež, děti – aby se psali na službu vaření kávy. Rádi se na faře po bohoslužbách scházíme k rozhovorům a sdílení. Je však potřebí, aby se o přípravu kávy někdo postaral. Prosíme, pište se vzadu v kostele.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 05.04.2010 v rubrice Ohlášky.