Ohlášky – 5.4.2009

Čtení: Ž 118 | Text: Mt 13,1-9 | Písně: 161, 8, 660, 426, 627,452 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: | Sbírka:
Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena pro Stavební Fond našeho sboru.

Dnes v 17 hodin se koná zde v kostele koncert Vyskoškolského uměleckého souboru.

V úterý v 18 hodin je schůze staršovstva.

Ve středu je setkání dětí a konfirmandů.

Ve čtvrtek jsou v Domově seniorů U Kostelíčka bohoslužby s vysluhováním VP.
Poslouží bratr farář Martin Grombiřík z Bukovky.

Na zelený čtvrtek v 17.30 hodin je zde v kostele shromáždění, při kterém budeme číst velikonoční příběh.

Na Velký pátek budou dvoje bohoslužby- v 9 a v 19 hodin, vždy bude vysluhována VP.

Na velikonoční neděli budou bohoslužby s vysluhováním VP, sbírka při shromáždění bude určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty.
Letos bude tato celocírkevní sbírka určena dvěma sborům – Dvakačovice a Potštejn.

V neděli za 14 dní nám poslouží při bohoslužbách bratr farář Jiří Doležal, který oslaví 17. dubna své 80. narozeniny. Chceme bratru faráři předat dárek – společnou fotografii nás všech, kteří přijdeme 19.dubna na bohoslužby. Fotografování bude hned po bohoslužbách zde v kostele. Tak přijďte, abyste na vzácné fotce nechyběli!

V neděli za 14 dní v 17 hodin bude podvečer Místního sdružení Kostnické jednoty. Téma přednášky je „Nové trendy v hospicové péči“. Poslouží bratr Vojtěch Zikmund z Nového Města na Moravě, kde se tato potřebná práce koná.

V minulém týdnu jsme s díky a poděkováním obdrželi dar 2.000,- na Stavební fond.
Na hobojový rejstřík, který stojí 150.000,- a bude nám sloužit snad už tento rok, je třeba vybrat ještě 8.351,50,

Opět prosíme ochotné pomocníky o umytí oken na faře ve sborové místnosti a v kuchyni. Kdo byste mohli přijít v úterý či ve středu dopoledne, hlaste se, prosím, u Pavly Queisnerové.

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás na faru na kávu a čaj.

A ještě jedno ohlášení bratr farář. (vnuci bratra Jančíka z Bohemky)

Tento příspěvek napsal/a dne 05.04.2009 v rubrice Ohlášky.