Ohlášky – 5.2.2012

Čtení: Mt 7,15-23  |  Text: Ex 20,16  |  Písně: 161; 164; 642; 688; 702; 485  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 2.155,-  |  Účast: 73

 

V minulém týdnu zemřela sestra Marie Krejsová ve věku 82.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

V minulém týdnu se na naší faře konala dvě celocírkevní setkání. Ve středu zde měli svoji poradu vedoucí středisek Diakonie, a včera zasedalo předsednictvo synodu naší církve. Jsme rádi, že můžeme naše krásné prostory nabídnout pro tato setkání. Děkujeme všem, kteří pomáhali při pohoštění hostů.

 

V týdnu se budou shromáždění konat jako obvykle.

 

Ve čtvrtek 9. února v 15 hodin budou bohoslužby v Domově seniorů u Kostelíčka. Poslouží bratr Luboš Branda z Bratrské jednoty baptistů. Bohoslužby se konají v kapli. Těchto bohoslužeb se může zúčastnit každý, jsme zváni.

 

Ve čtvrtek v 18.15 hodin se na faře sejde ke své schůzi staršovstvo.

 

Poradní odbor pro práci s laiky našeho seniorátu připravil pro letošní rok cyklus vzdělávání. Vzdělávání je určeno presbyterům i všem dalším zájemcům. První setkání na téma Církev jako společenství – koinonia – se uskuteční v neděli 19. února ve 14.30 hodin na naší faře.

 

Vzadu v kostele si můžete vyzvednout růžové lístečky a napsat na ně svůj názor na provedené úpravy na faře. Lísteček pak můžete odevzdat v kostele, odpovědi budou otištěny ve sborovém listě jakou součást událostí roku 2011.

 

Prosíme stálé předplatitele Českého bratra a Kostnických jisker, aby zaplatili předplatné na rok 2012.

 

Zájemci o potvrzení darů za rok 2011, pište se na nástěnce na růžový papír. Zapsaní z minulého týdne si potvrzení mohou vyzvednout.

 

I letos pořádáme letní tábor. Je určen dětem od první třídy do 15 let. Je nejen pro děti našeho sboru, ale i jejich přátele a děti ostatních sborů. Členství v církvi není podmínkou. Děti prosíme přihlašujte do 13. února. Povězte o táboře svým známým, vnukům, jejich spolužákům. Je to pro náš sbor dobré a důležité, aby se tábor konal.

 

V měsíci lednu jsme na stavební fond obdrželi 2×100,- 9×200,- 1×250, 3×300,- 1×500,- 1×900 a 3×1000,- Všem dárcům děkujeme.

 

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů jsme vykonali sbírku jak při shromáždění na naší faře, tak i při shromáždění v kostele sv Jana Křtitele. Celkem vynesla 2530 Kč a byla poslána střediskům Diakonie naší církve.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty, a zveme všechny k rozhovoru na faru do tepla.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 05.02.2012 v rubrice Ohlášky.