Ohlášky 5.12.2021

Čtení:Iz 7, 1-14Sbírka:
Text:Iz 7,14Účast:
Písně:276,1,264,688,682, 397,398,646VP:
KazatelHana Ducho 

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb.

Po skončení bohoslužeb budou děti nacvičovat hru na vánoční slavnost. Kdo jste se s dětmi přihlásili, zůstaňte, prosím, zde v kostele.

Sbírka z dnešní neděle je určena na stavební fond našeho sboru.

Příští týden se uskuteční následující setkání:

– ve středu v 18 hodin schůze staršovstva

-ve čtvrtek v 15,30bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině

-v pátek v 15 hodin Réva, biblická hodina pro děti a v 16 hodin konfirmační příprava

-na adventní čtvrtky jsme pro vás připravili cyklus setkání s názvem Poklady pardubického sboru. Jedná se o rozhovory s několika zástupci nejstarší generace z našeho sboru. Povídáme si o proměnách života, síle společenství, službě ve sboru a dalších věcech. K setkáním se můžete připojit každý čtvrtek v 18 hodin online, odkaz rozešleme mailem.

Na závěr roku vždy konáme sbírky na partnerský sbor v Lozicích a sbírku na kmotrovství pro Jaroslavu Žuň. Své příspěvky můžete posílat na sborový účet s poznámkou pro koho jsou určené, nebo dávat do pokladničky vzadu v kostele. Děkujeme.

U sborové asistentky si můžete koupit příručku Na každý den a Evangelický kalendář, oba jsou za cenu 150 kč.

I letos připravujeme vánoční balíčky pro lidi v nouzi a bez domova. Balíčky můžete připravit jako minulé roky a přinést do kostela nebo na faru do úterý 14.12., nebo můžete věnovat finanční částku a my balíčky uděláme za vás. Bližší informace podá Hana Capoušková.

Našemu sboru byl přidělen celocírkevní grant na nové ozvučení v kostele ve výši 90% požadované částky. Čerpání příspěvku proběhne v příštím roce, podle pravidel grantu.

Ve středu 1. prosince se konalo pracovní setkání skupiny pro realizaci přestavby Hronovická, Agapé. Při on-line konferenci jsme společně s celocírkevním fundraiserem br. Mokrejšem hledali možnosti podpůrného financování akce, a to z mimocírkevních i církevních zdrojů.

S blížící se zimou se v našem městě i v okolí kostela vyskytují lidé, kteří požadují peníze či jiné dary jako pomoc v nouzi. Pouhé darování peněz však problémy těchto lidí nevyřeší, naopak spíše zhorší. Může v nich vyvolat závislost na darujících a snížit zájem o skutečné řešení své situace. Staršovstvo nedoporučuje darovat peníze či jiné dary těmto lidem, ale je samozřejmě věcí každého, jak se rozhodne. V našem městě je řada organizací, které lidem bez přístřeší profesionálně pomáhají. Prosíme, odkazujte na jejich pomoc, případně tyto organizace podpořte. Bližší informace najdete na letáku u vchodu, na nástěnce a na webu.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.12.2021 v rubrice Ohlášky.