Ohlášky – 5.12.2012

Čtení: Mt 21,1-9  |  Text: Mt 21,9  |  Písně: 261, 273, 621, 276  |  Kazatel:František Plecháček  |  Sbírka: 3.058,-  |  Účast: 100/7

Dnes začíná na faře adventní bazar, který bude otevřen každou adventní neděli. Děkujeme těm, kdo adventní bazar připravili. Děkujeme i těm, kdo jste přinesli své výrobky, poděkování vyřídíme i odsouzeným pardubické věznice, kteří pro bazar zhotovili mnoho krásných věcí. Část výnosu bazaru je určena právě na podporu terapeutického centra pardubické věznice, druhá část je pak jako dar Hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí.

 

Dnes odpoledne v 17 hodin bude v našem kostele koncert skupiny Let´s Go, která zpívá bez hudebního doprovodu Americké spirituály.

Hlavním zpěvákem skupiny je Američan žijící v Praze, Lee Andrew Davidson, který koncertuje v ČR i Evropě. Vedoucím skupiny je Marek Šlechta. Vstupné je dobrovolné, přijďte, pozvěte své známe, bude to velmi pěkné!

 

Zítra se bude v našem sboru konat pastorálka, tedy měsíční setkání kazatelů našeho seniorátu.

 

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle, kromě nich připomínáme, že ve čtvrtek 6. prosince v 18.15 hod. se bude konat řádná schůze staršovstva.

Přihlásila se sestra, která má zájem o křest v našem sboru. Přípravu ke křtu vede bratr farář Plecháček. Kdo byste měli o katechezi zájem nebo pokud byste o někom věděli, obraťte se na bratra faráře Plecháčka.

V letošním roce chceme pomoci lidem bez domova, kteří žijí v našem městě. Nabídneme jim polévku, kterou uvaříme. Bude to ve spolupráci s azylovým domem pro muže a s denním centrem pro bezdomovce, které provozuje SKP Centrum. Kdo chcete tuto aktivitu podpořit, můžete dát peněžní dar do domečku vzadu v kostele. Můžete také donést zeleninu, brambory, rýži, luštěniny, apod. Hlavní osobou akce je bratr Pavel Capoušek. Podrobné informace budou k dispozici na letáčku příští neděli.

 

I letos připravujeme balíčky do věznice. Vzadu v kostele jsou barevné papíry s instrukcemi. Je na nich vše podstatné. Prosíme, vezměte si je, zapojte do této akce své známé a podpořte tuto službu lásky.

Sbírka minulou neděli na Jubilejní toleranční dar vynesla v našem sboru 3.043,– Kč.

Sbírka na podporu práce ve sboru v Lozicích vynesla zatím 3.671 Kč. Staršovstvo rozhodne, do jaké výše tuto sumu doplníme z řádného hospodaření sboru.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

Po bohoslužbách si můžete koupit vpředu v kostele příručku Na každý den a Evangelický kalendář a také nástěnný kalendář na rok 2013.

Rovněž si můžete zakoupit knížku 60 modliteb br. far. Doležala, kterou vydal náš sbor. Stojí 100 Kč, doporučujte ji svým známým.

 

Sestra Pavlína Šíblová připravila i v letošním roce vánoční hru. Prosíme ty, kdo se přihlásili, že budou účinkovat, aby přišli po skončení bohoslužeb dopředu, kde budou pokračovat v nácviku hry.

 

Ve sborovém dopise jsme dostali pozvání na sborovou dovolenou v létě roku 2013 v Beskydech. Hlásit se můžeme na barevný papír, který je nalepený vzadu na skle místnosti pro děti.

 

Vítáme na bohoslužbách všechny hosty a zveme na bazar, kávu, čaj a rozhovor na faru.

 

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 02.12.2012 v rubrice Ohlášky.