Ohlášky – 5.12.2010

bohoslužby 5.12.2010 009Čtení: L 21,25-36  |  Text: L 21,33  |  Písně: 138; 46; 265; 276; 360; 443  |  Kazatel: Jiří Doležal  |  Účast: 87  |  Sbírka: 1.875,-

 

Děkujeme bratru faráři Jiřímu Doležalovi za jeho dnešní službu.

Náš bratr farář Ženatý je na sborovém dni v Brandýse nad Labem.

 

Včera se v našem sboru konalo výroční zasedání Diakonie naší církve. Děkujeme Sáře Brandové a Evě Markové, které spolu s Pavlou Queisnerovou a bratrem farářem pomáhaly během tohoto setkání se vším, co bylo třeba.

 

Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na SF našeho sboru.

Po bohoslužbách jsou zváni ke zkoušce zpěvu zpěváci, sejdou se v hostinském pokoji na faře.

Vánoční hra se dnes nenacvičuje

 

  • Dnes v 17 hodin jsme do našeho kostela zváni na adventní koncert. Učinkují Radka Piskačová na varhany, Jan Kučera, zpěv, Radka Hanousková, flétna a Daria Rosová ml. na kytaru. Program koncertu je připraven vzadu v kostele na růžových papírech. Přijďte a pozvěte i své známé.

  • Konfirmandi se sejdou v pondělí v 17 hodin na faře.

  • Zítra v 17.00 jsme zváni do kostela sv Jana na přednášku Václava Malého o Situaci křesťanů v Íráku.

  • Schůze staršovstva se koná v úterý v 18 hodin.

  • Děti mají svoji biblickou hodinu ve středu v 16 hodin.

  • Biblická hodina se koná ve čtvrtek v 17 hodin na faře.

  • Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

 

Vánoční dopis všem členům sboru je připraven k roznesení. Prosíme všechny, kdo dopisy roznášejí, aby si dopisy pro své obvody vyzvedli vzadu v kostele. Děkujeme.

 

Děkujeme manželům Brtnickým za grafické zpracování dopisu, i za to, že uhradí náklady na jeho tisk jako dar sboru.

 

Finanční dary na vánoční slavnost je možné odevzdat u s. Kabelové. Děkujeme.

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali dary na Stavební fond trvalými příkazy v bance ve výši 4.300, dále pak jednotlivé dary na SF 3.000,- 2.000, a 500 a dary sboru .ve výši 5.000,- a 2.000,-

 

I letos chystáme vánoční balíčky pro odsouzené v pardubické věznici. Informace o tom, co mají balíčky obsahovat jsou na barevných papírech vzadu.

Na nástěnce je list, napište prosím své jméno a kolik balíčků jste ochotni připravit.

 

Máme nový sborový nástěnný kalendář na rok 2011.

Jednotlivé měsíce jsou doprovázeny fotkami ze sborového života.

Kalendář je k dispozici vzadu v kostele vlevo a stojí 160,- Kč.

 

K dispozici je také nástěnný kalendář, který vydala naše církev. Obrázky malovaly děti z bratrské školy, k jednotlivým měsícům je prostor na vlastní poznámky – narozeniny, výročí, atp.

 

Oba kalendáře jsou pěkné vánoční dárky pro malé i velké, stejně jako knížky, které nabízíme v knižním stánku vzadu v kostele.

 

Noví odběratelé Českého bratra pište se na papír vzadu v kostele nejpozději do příští neděle.

 

Předpokládáme, že vy, kdo již Český bratr odebíráte, jej chcete odebírat i v příštím roce. Pokud by to bylo jinak, prosím sdělte to sestře Pavle Quesinerové.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme vás všechny – domácí i hosty – na kávu a na čaj na faru, a také na adventní bazar, který nabízí mnoho příležitostí pro nakoupení dárků.

Výnos z bazaru je určen na SF našeho sboru.

 

Na faře můžete také nakoupit FAIR TRADE zboží z třetího světa. Kávu, čaj, výrobky z kůže dřeva a textilu. Fair trade znamená Spravedlivý obchod, a zaručuje, že se peníze za prodeje dostanou zpět výrobcům či pěstitelům ve třetím světě.

Sestra kurátorka o obchodě Fair trade napsala pár informací, můžete si vyzvednout vzadu v kostele.

 

Na nástěnce je připraven světle modrý papír, kam je možné se psát na službu na úklid sněhu. Jedná se o soboty, neděle a pondělí. V další dny uklízí sníh kolem kostela a fary PQ a DŽ. Prosíme pište se. Děkujeme.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 05.12.2010 v rubrice Ohlášky.