Ohlášky 5. 11. 2017

Čtení: Žalm 107, 23-32 Sbírka: 2640Kč
Text: Mk 4, 35-41 Účast: 80 / 18
Písně: 177-1; 694, 631, 200, 607, 489
Kazatel: Hana Ducho

Milé sestry a milí bratři, vyslechněte sborová oznámení.

Děkujeme sestře farářce Haně Ducho za službu při dnešních bohoslužbách. Vítáme mezi námi i jejího manžela.

Při sborovém dnu jsme vás informovali o hledání nového kazatele pro náš sbor, koho a jak jsme oslovili (tabulka vyvěšena vzadu ve vitríně). Obrátili jsme se také na sestru farářku Hanu Ducho, která naši nabídku přijala. Staršovstvo oznamuje, že Hana Ducho je jedinou kandidátkou pro volbu za farářku našeho sboru, s termínem nástupu od 1. září 2018, prozatím na půl úvazku a nejdéle za 2 roky na plný úvazek. Staršovstvo připravuje a projedná s Hanou Ducho povolací listinu a další ujednání tak, aby se volba za farářku našeho sboru mohla uskutečnit při sborovém shromáždění v březnu 2018.

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru. I letos chceme podpořit práci v lozickém sboru. Po dvě neděle můžete odevzdávat peníze do domečku vzadu v kostele nebo proti příjmovému dokladu. Děkujeme.

Sbírka minulou neděli na Jubilejní toleranční dar činila 1 418 Kč. Bylo nás málo, v loňském roce činila sbírka 3 118 Kč.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– ve středu 8. listopadu v 18 hodin bude řádná schůze staršovstva

– ve čtvrtek se konají od 14.00 bohoslužby v Sanatoriu TOPAS v Holicích a od 15.00 bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka s vysluhováním svaté večeře Páně. Poslouží br. farář Jiří Doležal.

V sobotu 11. listopadu se koná v Chrudimi jednání konventu našeho Chrudimského seniorátu. Delegáty našeho sboru na konvent jsou br. kurátor Pavel Queisner, Vlastimil Janouch, Jiří Haüszler a Mirek Špaček.

Příští neděli 12. listopadu bude v kostele připraven k rozdání sborový dopis s pozvánkou na adventní a vánoční shromáždění.

V neděli 19. listopadu bude naším hostem na kazatelně br. Gerhard Reininghaus z ekumenického oddělení naší církve z Prahy a budeme slavit 500. let reformace. Odpoledne v 16 hodin začne vernisáž výstavy Reformace v českých zemích, která bude v našem kostele umístěna do 9. prosince. Tato výstava je putovní, byla vystavena v celé řadě míst naší republiky. Jejím autorem je Německé kulturní fórum pro střední a východní Evropu, k nám dorazí z Německa a putuje dále do Dvakačovic. Po vernisáži bude následovat přednáška PhDr. Vítězslava Prchala z Univerzity Pardubice na téma „Martin Luther v politickém a kulturním kontextu střední Evropy“. Vzadu v kostele jsou plakáty, které si můžete vzít a roznést ve svém okolí.

Po dobu nepřítomnosti naší pastorační pracovnice, která je na praxi ve sboru v Reinchenbergu, je sborová kancelář otevřena vždy ve středu od 8 do 11 hodin. Se svými záležitostmi se můžete obracet na místokurátorku H. Capouškovou, kurátora Pavla Queisnera i ostatní členy staršovstva. Na nástěnce jsou telefonní čísla, na která můžete v případě nutnosti volat.

Zakupujte si výroční kalendář na rok 2018, almanach a tašku s motivy výročí 120 let postavení kostela. Tato sada stojí 150 Kč. Po bohoslužbách bude tyto věci prodávat Pavlína Junová vpředu v kostele.

Přišla také nabídka vánočních dárků z Rolničky. Výrobky si můžete objednat – napsat se do objednávkového listu na skle místnosti pro děti.

Tento víkend přespávaly děti na faře s Kristýnou Sobotkovou a Pavlou Voltrovou. V rámci programu děti absolvovaly cestu po stopách prvního faráře v pardubickém kostele, Bohumila Karla Mareše, který má u nás v kostele pamětní desku. Navštívily Marešův hrob v Přelouči, tamější faru a kostel. Přeloučským patří velký dík za připravený program i pohoštění.

Vítáme v našem shromáždění hosty a všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.11.2017 v rubrice Ohlášky.