Ohlášky – 5.10.2014

Čtení: 2Tm 3,14-17  |  Text: 1Kr 3,16-28  |  Písně: 47, 157, 440, Sv 189, 632, 487  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 2.434,-  |  Účast: 75/8 

Včera měly děti svůj program na faře, vyzkoušely si, jak se peče chleba a vyrobily si draka, hrály hry, naučily se písničku a také na faře přespaly. Děkujeme Pavle Queisnerové, která program připravila a jejím pomocnicím Petře Šipulové a Zuzce Capouškové, které jí pomáhaly.

 

Někteří členové mládeže jsou na Sjezdu (nejen) evangelické mládeže v Kroměříži.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

Nyní po bohoslužbách bude na faře bratr David Tomáš prezentovat projekt, který nabízí možnost, jak naložit s objektem v Hronovické. Dům v Hronovické neustále chátrá a prozatím se nám nepodařilo zrealizovat již připravené záměry – první návrh – vybudovat sborový dům, pak varianta propojení s domem 669, pak spolupráce s firmou HOKR a vybudování nájemních bytů, jednání s Diakonií …

(v současné době nemá Diakonie o tyto prostory zájem), pak nápad na zřízení mateřské školky – ukázalo se, že by to také nebylo vhodné…

Nová iniciativa vzešla od mladého člena sboru, kterého trápí současný stav, a proto věnoval hodně času a úsilí svému návrhu. Přemýšlel hlavně o tom, jak by mohl tento dům, který se nachází ve středu města, pomoci zlepšit ekonomickou situaci sboru, s ohledem na připravované samofinancování církve.

Dnešní presentace je určena hlavně členům staršovstva, kteří tento návrh ještě neviděli, ale je předkládán k široké diskusi i ostatním členům sboru …, je dobré, když projekt uvidí co nejvíce lidí, aby se k němu mohli vyjádřit … říct svůj názor, nápad…

Presentace začne v  10.15hodin.

 

Dnes od 17 hodin bude mít na faře přednášku bratr farář Jiří Doležal k 600. výročí znovuobnovení vysluhování podobojí.

 

Program v týdnu:

Ve středu od 15 hodin začíná biblická hodina pro děti. Schůzka konfirmandů se tento týden nekoná.

Ve čtvrtek ve 14 hodin budou první bohoslužby v Sanatoriu TOPAS v Holicích, v 15 hodin budou bohoslužby v DPS na Dubině, v 18 hodin biblická hodina a v 19.10 bude řádná schůze staršovstva.

V pátek v 18 hodin se sejde na faře mládež.

 Příští neděli 12. října se budou konat v Praze celocírkevní oslavy výročí obnoveného vysluhování podobojí. Program oslav je vyvěšen vzadu v kostele a je také na zadní straně Českého bratra.

 

Na neděli 19. října připravujeme sborový den. Bude to neděle díkčinění za úrodu

s vysluhováním svaté večeře Páně. Naším hostem bude farářka Radka Včelná z Jasenné, která poslouží při bohoslužbách a bude mít odpoledne přednášku.

Připravíme si také společný oběd pro přihlášené a po něm bude následovat benefice.

Vzadu jsou připravené listy, kam se můžete zapsat – přihlásit se na oběd – a také na služby

související se sborovým dnem – na přípravu oběda v sobotu odpoledne, roznášení oběda, vaření kávy, mytí nádobí, přípravu stolů. Prosíme také o přinesení pečiva k pohoštění.

Na tuto neděli přinášíme také dary přírody ke stolu Páně, prosíme, abyste na to pamatovali.

Na zadních lavicích jsou připravené k roznesení sborové dopisy – (pozvánka na sborový den a rozpis programů, které se v našem sboru konají v týdnu).

Prosíme ty z vás, kteří dopisy roznášíte, vyzvedněte si je, aby se co nejdříve dostaly ke všem členům našeho sboru. Děkujeme.

 

V pondělí 13. října v 8:30 začíná na naší faře setkání Psychosociálního intervenčního týmu ČR, které je otevřeno také případným zájemcům ze sboru. Plakátek je na nástěnce.

 

Prosíme, pište se na služby 1. čtení při bohoslužbách, donesení květin na stůl Páně, a vaření kávy a čaje na faře po bohoslužbách.

 

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a všichni, hosté i domácí, jsme zváni na faru na kávu a čaj.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 05.10.2014 v rubrice Ohlášky.