Ohlášky – 4.9.2016

Čtení: Mk 1,16-20  |  Text: Mk 2,13-17  |  Písně: 604, 163, 440, 176, 686, 489  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka:1663 Kč  |  Účast: 53/22

 

Obdrželi jsme smuteční oznámení. Ve věku 77 let zemřela sestra Věra Pokorná, rozená Kellerová. Rozloučení s ní se bude konat v sobotu 10. září 2016 v Praze ve vinohradském evangelickém kostele. Parte je na nástěnce.

Vyprošujeme Boží posilu a útěchu pro zarmoucené pozůstalé.

Dnešní sbírka je celorkevní a je určena na práci Evangelické akademie.

Včera začal tradiční podzimní pobyt pro seniory v Evangelickém středisku v Chotěboři. Pobytu se zúčastní i několik členů našeho sboru jako rekreanti i jako pomocníci. Organizuje H. Capoušková. Dnešní bohoslužby a ranní a večerní pobožnosti bude mít tentokrát bratr farář Jiří Doležal.

Včera proběhlo také přespávání dětí – tentokrát doma u Queisnerových. Zúčastnilo se ho 7 dětí a k ruce byli 3 pomocníci. Absolvovali jsme výlet, opékání buřtů, děti připravily koncert, byli jsme unavení a na fotky z tábora už jsme neměli sílu. Starší děti spaly na zahradě ve stanu, malé doma. Všem děkujeme za přípravu a pomoc!

Ve čtvrtek 8. září se budou konat bohoslužby v domově pro seniory na Dubině. Začátek bylo třeba posunout až na 15:30.

Další pravidelná shromáždění – biblická pro děti, biblická pro dospělé a schůzka mládeže – se tento týden ještě konat nebudou.

V sobotu 10. září od 9 hodin bude na faře zkouška seniorátního pěveckého sboru.

A v neděli 11. září od 14.30 bude na faře další přednáška cyklu vzdělávání laiků – farář Jan Plecháček – O církevním zřízení,

K 31.10 odchází br. f. Plecháček a s tím je spojena řada organizačních záležitostí, na staršovstvu byl přítomen senior Jakub Keller. Administrátorem sboru je ustavena s. Farářka Anna Lavická z Chrudimi. Jako administrátor bude sloužit 1 nedělní bohoslužby měsíčně a další, jak se dohodne se staršovstvem.

Proběhlo také jednání s kazateli a výpomocnou kazatelkou, kteří žijí v Pardubicích. Tito kazatelé si mezi sebe rozdělili biblické a další shromáždění, která se konají ve sboru, také přislíbili kázat o nedělích.

Staršovstvo ustavilo 4 člennou komisi pro hledání kazatele. br. farář Macek, kterého jsme oslovili jako druhého kandidáta zatím nechce odcházet ze sboru v Nosislavi. Komise má za úkol oslovit 4 další kandidáty, na kterých se staršovstvo dohodlo. Jména kandidátů nebudou do ukončení jednání s nimi zveřejněna. Dostanou čas na rozmyšlenou, tak abychom je nikdo v tomto čase nepřesvědčoval, jak je sbor úžasný- což bezpochyby je.

V příštím roce nás čeká volba nového staršovstva. Byla ustavena 4- členná komise pro oslovování vámi navržených kandidátů.

Staršovstvo shání sborového zahradníka- osobu, která bude udržovat zahradu, pečovat o stromy a sklízet si pro svoji potřebu ovoce a hrabat listí. Prosíme hlaste se u HC nebo PQ.

Na nástěnce je rozpis služeb na vaření kávy a čaje, přípravy květin, 1. čtení a hlídání dětí- na další období, prosím, pište se.

Od zítřka bude malířská firma provádět opravy popraskaných stěn pod kruchtou a v místnosti pro děti – po bohoslužbách j e třeba tyto prostory připravit, vyklidit místnost, zakrýt nábytek apod. V sobotu asi od 17 hod by pak měla proběhnout brigáda na úklid. Prosím zdržte se a pomozte- hlaste se u Vlastíka nebo Pavla Q.

Studentka pardubické univerzity Barbora Cardová hledá v Pardubicích podnájem. Kdo byste jí mohli nabídnout bydlení, prosíme, obraťte se na pastorační pracovnici nebo faráře.

Vítáme hosty a zveme na rozhovor při kávě a čaji na faru a farskou zahradu …

Tento příspěvek napsal/a dne 04.09.2016 v rubrice Ohlášky.