Ohlášky – 4.9.2011

Čtení: Žalm 113,1-9  |  Text: Jakub 1,19-22  |  Písně: 161; 19; 602; 366; 618; 699 |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 3.140,-  |  Účast: 60/4

 

Ve čtvrtek se konala na faře brigáda na úklid po rekonstrukci přízemí fary. Jsou umyta skoro všechna okna, schody, zábradlí, obkladačky, nainstalována svítidla. Mělo už být také položeno linoleum, na místě se ukázalo že dodané linoleum je vadné. Nové bude dodáno v polovině září.

 

Vzadu na okně je seznam prací, které je třeba ještě vykonat. Můžeme se hlásit jednotlivě, jak kdo máme čas. Prosím, vezměte vážně, kdo můžete někdy přijít a práci udělat, pomozte! Jedná se o práce, které můžeme vykonat vlastními silami a nemusíme za ně platit firmě.

 

Sbírka z dnešní neděle je určena na Fond křesťanské služby naší církve. Z tohoto fondu jsou formou půjček nebo darů podporováni ti, kdo se dostanou do těžké životní situace.

 

Ve čtvrtek v 15,00 hodin se konají bohoslužby v Domově seniorů u kostelíčka- poslouží Martin Tabačan z Církve bratrské

 

Biblická hodina pro dospělé se bude konat tento čtvrtek, 8.9. v 17,00 na faře

 

Ve čtvrtek se sejde staršovstvo v 19.00 na faře

 

Následující sobotu neděli jsme zváni do Bukovky na 150. výročí otevření tamějšího kostela.

 

Příští neděli přijede na naše bohoslužby zájezd ze sborů v Libiši a Mělníku. Pozveme je také na kávu a čaj na faru a na zahradu. Prosíme, kdybyste mohl přinést pečivo, přineste příští neděli před bohoslužbami na faru. Děkujeme

 

Od pátku do neděle se v Lanškrouně konají dny mládeže našeho seniorátu. Jsme rádi, že se tam chystá i naše mládež.

 

Příští neděli se koná v ČEZ aréně – koncert – Americké requiem – k výročí 11. září. Hraje náš pardubický komorní orchestr, vstupné dobrovolné, plakát na nástěnce.

 

Konfirmační slavnost chystáme na neděli za 14 dní.

 

Biblická pro děti a konfirmační cvičení začnou ve středu 21.9. v 15,00 na faře. Na náboženství jsou zvány děti od první do sedmé třídy, na konfirmační cvičení od sedmé třídy. Dětem byly poslán dopis s pozvánkou.

 

Je možno si koupit sborník k 40. výročí střediska v Chotěboři. Sborník stojí 100 Kč.

 

Pastorační pracovnice děkuje za zástup v průběhu prázdnin – Petře Bártové, Růženě Bílkové, Olze Kabelové, Táně Kusteinové a Daniele Ženaté.

 

Prosíme, pište se vzadu na nástěnce na služby vaření kávy, 1.čtení a přípravy květin v kostele. Děkujeme.

 

Po skončení bohoslužeb bude náš příležitostný pěvecký sbor zkoušet u varhan.

Presbyterky a presbytery prosíme, aby se pozdrželi ke krátké poradě zde vpředu v kostele.

Vítáme všechny hosty a zveme na rozhovor po bohoslužbách na farskou zahradu.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 04.09.2011 v rubrice Ohlášky.