Ohlášky 4. 8. 2019

Čtení: J 12, 20 – 26 Sbírka:  
Text: Sk 6, 1 – 7 Účast:  
Písně: 429, 36, 680, 408, 673, 489 VP:  
Kazatel: Ladislav Beneš    

Děkujeme Ladislavu Benešovi za vedení dnešních bohoslužeb a službu Slova.

Dnešní sbírka ve určena na stavební fond našeho sboru. Děkujeme za Vaše dary.

V uplynulém měsíci obdržel náš sbor od různých dárců 4330 Kč. Děkujeme.

S. farářka Hana Ducho vede příští týden rodinný pobyt v Bělči a poté se bude účastnit našeho sborového táboru v Batelově u Horních Dubének. V případě pohřbu ji zastupuje b.f. Dušan Ehmig z Dvakačovic. Kontakt najdete na nástěnce.

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině od 15:30 hodin.

A od 18 hodin jste zváni na biblickou hodinu na faře, vykládat Písmo svaté bude br. f. Jiří Doležal. Vykládá knihu proroka Izajáše.

Stále je možné se přihlásit na podzimní pobyt pro seniory, který se koná od 31. srpna do  7. září. Přihlášky přijímá a informace předá Hana Capoušková. Pozvánky jsou k dispozici vzadu na nástěnce.

Zájemci si mohou zakoupit společnou fotografii z oslavy devadesátin bratra faráře Jiřího Doležala.  Fotografie stoji 50 Kč.

Po bohoslužbách jste všichni zváni k posezení u kávy nebo čaje na faře a farní zahradě.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.08.2019 v rubrice Ohlášky.