Ohlášky 4. 6. 2017

Čtení: J 14, 23-27 Sbírka: 2450Kč
Text: Sk 2,1-13 Účast: 54/8
Písně: 117; 68 1-3, 13; 675; 153; VP 370; 371; 177, 1 a 3; 378 VP 54/8
Kazatel: Ladislav Beneš

Milé sestry a milí bratři,

vyslechněte, prosím, sborové ohlášky. Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za službu při dnešních bohoslužbách. Sbírka z dnešní neděle je celocírkevní a je určena na podporu práce Diakonie naší církve.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

–          ve středu v 9,30 setkání maminek s dětmi na faře,

–          ve čtvrtek v 15,00 bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka.

–          Ve čtvrtek 8. 6. v 18 hodin se koná tradiční setkání k ukončení pravidelné sborové práce na farské zahradě. Jako vždy bude na začátku krátká pobožnost, rekapitulace uplynulého roku a výhled na prázdniny. Bude připraven i zábavný program – tentokrát kvíz k 120 výročí postavení našeho kostela, které si letos připomínáme. Kdo chce být připraven, může si pročíst almanach, který jste na jaře dostali spolu se sborovým dopisem. Bude připraveno tradičně i pohoštění – opékání, grilování, pití. Můžete sami také něco dobrého přinést. Budeme rádi i za pomoc v průběhu a na závěr setkání.

–          V pátek 9. 6. se koná Noc kostelů. V našem kostele je program od 18 do 20 hodin s názvem „Hrajeme a zpíváme s dětmi“, který připravuje Hana Benešová.

–          Příští neděli se koná v Čáslavi seniorátní setkání generací a pěveckých sborů. Program je vyvěšen na nástěnce. Dnes naposledy je možnost se přihlásit u Michala Brandy.

29. června si připomínáme 120. výročí slavnostního otevření kostela – v 18 hodin proběhne koncert, který pro nás pořádá Hana Medková a Václav Uhlíř.

Periodikum Evangelický týdeník Kostnické jiskry bojuje o přežití. Má málo odběratelů. Vydavatelé napsali o své situaci dopis do sborů. Staršovstvo o této situaci jednalo. Objednali jsme výtisky navíc, které jsou k rozebrání. Přečtěte si je, vyzkoušejte, zda byste neměli chuť toto tradiční periodikum odebírat. V novinách je vložen dopis vydavatele o situaci.

Prosíme, pište se na služby vaření kávy a čaje po bohoslužbách, přípravu květin a na 1. čtení. Na vaření kávy příští neděli není nikdo zapsán.

Vítáme ve shromáždění hosty i domácí. Všichni jsme zváni po bohoslužbách na faru na rozhovor při kávě a čaji. Děkujeme.

Tento příspěvek napsal/a dne 05.06.2017 v rubrice Ohlášky.