Ohlášky – 4.4.2010

Čtení: Žalm 118,22-29  |  Text: Jan 20,1-10  |  Písně: 118; 81; 346; 667; 397; 618  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Účast:124/9  |  Sbírka:5.578,-

Sbírka při dnešních bohoslužbách bude věnována na „Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty“. Je určena sborům, které letos požádaly o přidělení státních dotací na zateplení budov. Sbírka JJ je na pomoc při úhradě jejich finanční spoluúčasti. Děkujeme za Vaše dary.

 

Dnes odpoledne se konají bohoslužby v Horním Jelení.

 

Zítra na pondělí velikonoční se zde konají bohoslužby v 9 hodin, vykoná je bratr senior Miloš Hübner, náš bratr farář Ženatý bude sloužit v Trnávce.

 

Zítra odpoledne se ve pardubické věznici bude konat křest dvou odsouzených mužů. Z našeho sboru se účastní 8 sester a bratří.

 

V úterý v 18 hodin se sejde staršovstvo na faře.

 

Ve středu mají své setkání konfirmandi v 15 hodin, děti v 16 hodin.

 

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka v 15 hodin. Poslouží bratr kazatel Samuel Jindra z CB. Bude vysluhována VP.

 

Ve čtvrtek bude biblická hodina na faře v 17 hodin. Vykoná ji bratr farář Jiří Doležal, který bude mít biblické hodiny do konce května t.r. Předem mu za jeho službu děkujeme.

 

Náš bratr farář bude od 8 dubna do 24.7. t.r. zastupovat v úřadu synodního seniora bratra Joela Rumla.

Bratr synodní senior Ruml bude mít studijní volno, bude pobývat v Německu.

Přejeme našemu bratru faráři hodně sil od Pána Boha.

 

Mládež se sejde v pátek i v sobotu vždy v 18 hodin.

 

Na sobotu která je před námi připravuje hospodářská komise jarní brigádu.

Začátek bude v 9:00 ve sborové místnost na faře.

Chtěli bychom provést úklid sborových prostor po zimě.

Zarovnání hřiště po vykopané třešni a osetí trávou, nátěr palisády, umístění čerpadla do studny, úklid dřeva, v kostele nátěr podlahy.

Umytí oken a dveří v přízemí fary.

Okna a dveře je možno umývat i v průběhu týdne. Prosíme, domluvte se s Pavlou Q.

 

Zveme každého, komu záleží, aby v našich sborových prostorách bylo čisto a pořádek a kdo rád a ochotně přiloží ruku k dílu. Tedy sobota 10.4. od 9. hodin.

Prosíme pište se na oranžový papír na nástěnce.

Po práci bude připraven oběd, abychom věděli, pro kolik lidí vařit. Děkujeme.

 

Vy, kdo se pro zdravotní stav či věk nemůžete brigády zúčastnit a přesto chcete pomoci-jakékoliv koláče a pečivo ke svačině jsou vítány. Kdy donést – domluvte se s Pavlou Q. Mockrát děkujeme.

 

Příští neděli odpoledne se v našem kostele bude konat velikonoční varhanní a houslový koncert. Začátek je v 17 hodin. Malé zelené letáčky s pozváním na koncert naleznete vzadu v kostele. Pozvěte své známé, bude to pěkné.

 

Při velikonočních shromážděních konáme dobrovolnou sbírku na práci s dětmi a mládeží. Jsme rádi, že smíme mládeži přispívat na cestné na sjezdy, brigády a další. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky ve tvaru domečku vzadu v kostele.

 

Připravujeme sborový výlet na sobotu 15.května t.r. Pojedeme autobusem po trase Kunvald- Javornice-Letohrad. Podrobnosti sdělí sestra Kabelová. Zájemci pište se na připravený papír na nástěnce v kostele.

 

V létě chystáme sborovou dovolenou na Rujáně, také letní tábor pro děti. Využijte nabídku, pište se na papíry vzadu na okně.

 

Příští neděli zde bude kázat sestra farářka Mirijam Doležalová.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.04.2010 v rubrice Ohlášky.