Ohlášky 4. 3. 2018

Čtení: Římanům 12 / 1÷11 Sbírka:
Text: Matouš 25 / 14÷30 Účast:
Písně: 51 / 1, 625, 650, 384, 485, 426
Kazatel: Anna Lavická

Děkujeme sestře Anně Lavické za službu při dnešních bohoslužbách. V rámci dnešních bohoslužeb probíhá Výroční sborové shromáždění, které je letos shromážděním volebním. Volíme za farářku sboru sestru Hanu Ducho, která nastoupí do služby od září. Je potřeba být podepsán na seznam hlasovných členů našeho sboru vzadu v kostele.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

– ve středu v 9.30 se sejdou maminky s dětmi

– ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj zde v kostele a potom bude pokračovat sborové shromáždění, které je od této chvíle až do cca 10.15 přerušeno přestávkou. V průběhu jednání sborového shromáždění je zajištěno hlídání dětí na faře, které zajistí Jiří Sobotka, takže rodiče se mohou jednání takřka bez omezení účastnit. Za službu Jiřímu mockrát děkujeme.

Tento příspěvek napsal/a dne 06.03.2018 v rubrice Ohlášky.