Ohlášky – 4.3.2012

Čtení: Iz 5,1-7  |  Text: Mk 12,1-12  |  Písně: 320; 138; 309; 500; 621 (doprovod mládež); 378  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 4.450,-  |  Účast: 101/9

 

Dnešní sbírka je určena na Stavební fond.

 

Sbírka konaná minulou neděli na podporu tisku vynesla v Pardubicích 3795 Kč, v Horním Jelení 260 Kč, celkem 4055 Kč.

 

Pravidelná shromáždění se v týdnu budou konat jako obvykle.

 

Ve čtvrtek 8. března v 15 hodin jsou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka. Sloužit bude vikář František Plecháček, slavit budeme svátost křtu.

 

Rovněž ve čtvrtek, v 18.15 hod. bude řádná schůze staršovstva.

 

Příští týden bude k dispozici sborový dopis, prosíme pamatujte na to vy, kdo jej roznášíte.

 

Nájemce tábořiště pro náš letní tábor, posunul termín konání našeho běhu o tři dny dříve. Náš tábor se tedy bude konat od 8. do 17. července. Všem přihlášeným tuto informaci pošleme. Na tábor se doposud přihlásilo 22 dětí, maxim je 28.

 

Ve dnech 16. a 17. června pořádáme zájezd do Berlína– do dvou českých bratrských sborů, na slavnost 275. výročí příchodu českých bratří. Máme dvacet míst, doposud se přihlásilo deset zájemců. Kdo chcete jet, pište se vzadu na papír na nástěnce.

 

Probíhá stěhování sborové kanceláře – sborová sestra prosí opět ochotné pomocníky, aby přenesli po bohoslužbách připravené krabice z kanceláře na faru. Děkujeme.

 

Zpěváci a hudebníci se začnou připravovat na svoje vystoupení na Setkání pěveckých sborů chrudimského seniorátů, které se uskuteční v neděli 13. května v našem sboru. K nácviku písní se budeme scházet vždy v neděli po bohoslužbách na faře u harmonia. Začneme již nyní po bohoslužbách.

 

Vítáme v našem shromáždění hosty, a zveme všechny k rozhovoru na faru, ke kávě a čaji.

 

Tento příspěvek napsal/a dne 04.03.2012 v rubrice Ohlášky.