Ohlášky 4. 2. 2018

Čtení: Sbírka:
Text: Účast:
Písně:
Kazatel: Martin Kocanda

Děkujeme bratru faráři Martinu Kocandovi za službu při dnešních bohoslužbách. Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

V týdnu se budou konat obvyklá shromáždění, kromě nich připomínáme:

  – ve středu v 9.30 se sejdou maminky s dětmi,

   – ve čtvrtek v 15.30 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině.

    Kdo potřebujete potvrzení pro daňové přiznání za rok 2017, pište se na seznam vzadu v kostele, aby Vám je mohla pastorační pracovnice vystavit. Kdo jste se zapsali minulou neděli, potvrzení si, prosím, vyzvedněte.

    4. března 2018 se bude konat Výroční sborové shromáždění, které se bude konat v rámci bohoslužeb a je letos shromážděním volebním. Budeme volit za farářku našeho sboru sestru Hanu Ducho, která nastoupí do služby od září. Sborové shromáždění bude společné pro celý sbor včetně kazatelské stanice Horní Jelení.

    Sháníme dobrovolníka na péči o farskou zahradu formou dohody o provedení práce. Podrobnosti u pastorační pracovnice.

    Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj na faře.

    Tento příspěvek napsal/a dne 05.02.2018 v rubrice Ohlášky.