Ohlášky 4.12.2016

Čtení: Mt 24,1-14  | Text: Mt 24,13-14  | Písně: 98,1; 72,1-2+5-7;273; 730; 261,1-2+6-10; 685  | Kazatel: Ladislav Beneš | Sbírka:  2712 Kč  | Účast: 92 / hodně dětí

Děkujeme bratru Ladislavu Benešovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách.

Sbírka na podporu sboru v Lozicích vynesla 4 480 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Po skončení bohoslužeb bude zkouška na vánoční hru s Pavlínou Junovou. Prosíme účinkující, aby zůstali v kostele a přišli dopředu.

Zpěváci a hudebníci budou zkoušet na faře u harmonia.

Na faře můžete nakupovat v adventním bazaru. Jeho výtěžek je určen na pomoc Středisku pro zrakově postižené.

Dnes v 19 hodin je zde v kostele vánoční koncert, který pořádá agentura Na Nic. Zpívá Hana Medkován- soprán a dětský sbor Juventus Cantans, na varhany hraje Václav Uhlíř.

V pondělí se koná na faře pastorálka. Sejdou se kazatelé našeho seniorátu.

V příštím týdnu se budou konat obvyklá shromáždění. Kromě nich upozorňujeme:

  • v středu v 9.30 setkání maminek s dětmi
  • ve čtvrtek v 15.00 hod. bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka
  • po biblické hodině se v 19.10 sejde na faře staršovstvo
  • v pátek 9. 12. v 18 hodin se sejde mládež ve sboru v Chrudimi

V sobotu 10. prosince v 16 hodin se bude konat adventní koncert Seniorátního pěveckého sboru orchestrem a sólisty. Vstupné je dobrovolné, jsme všichni zváni. Přijďte a pozvěte své známé.

Zpěváci i hudebníci budou od rána na faře zkoušet. Prosíme vás o donesení pečiva na pohoštění.

Děkujeme.

V neděli 11.12 v 15 hodin jsme zváni do Bukovky na instalační shromáždění br. faráře Františka Plecháčka . Kdo byste chtěli jet a máte volné místo v autě nebo nemáte jak se do Bukovky dostat hlaste se Pavla Rosy.

I v letošním adventu se chceme rozdělit s těmi, kdo nemají nikoho, kdo by je obdaroval – a proto připravujeme vánoční balíčky pro lidi z nízkoprahového denního centra, domu na půli cesty, obyvatele azylových domů a psychicky nemocné lidi, kteří žijí v Domově pro seniory u Kostelíčka.

S balíčky nám pomáhají i některé sousední sbory našeho seniorátu i sbory v ekuméně.

Vzadu je plakátek s informacemi.

Prosíme, napište se na žlutý papír na nástěnce – kolik balíčků budete moci donést. Děkujeme.

Maminky s dětmi se účastní  i letos akce „Krabice od bot“ – naplněné krabice s dárky pro děti z chudých rodin –  se budou odvážet 8. 12. do sběrného místa na faře v Černilově

…….….

Pokud víte o někom, kdo si bude přát vysluhovat večeři Páně doma, prosím přihlaste se u Pavly

Queisnerové.

Děkujeme všem vám, kteří jste se zúčastnili hrabání listí a úklidu farské zahrady před zimou.

Obdrželi jsme zásilku Evangelických kalendářů a příručky Na každý den, nástěnných kalendářů a Hesel Jednoty bratrské na rok 2017. Cena –  EK a NDK 90,-, nástěnný kalendář 50,-

Hesla JB 50,- Kč.

Po skončení bohoslužeb je možné si tyto publikace zakoupit vpředu v kostele. Prodávat bude  Táňa Kusteinová ….

Zahajujeme také sbírku na vánoční slavnost  – jednotlivé dary bude přijímat PQ

Vítáme ve shromáždění hosty a všichni jsme zváni na faru, na adventní bazar, na kávu nebo čaj …

Tento příspěvek napsal/a dne 13.12.2016 v rubrice Ohlášky.