Ohlášky – 4.12.2011

Čtení: L 21,25-33  |  Text: Ř 13,11-14  |  Písně: 269; 81; 176; 274; 270; 261  |  Kazatel: Daniel Ženatý, křest Jakuba Dobrovolného  |  Sbírka: 3.739,-  |  Účast: 138 

 

 

Ze Švýcarska nám došla radostná zpráva od manželů Fellových, že se jim 21. listopadu narodila dceruška Marie. Připravili jsme blahopřání, které můžete podepsat vzadu v kostele.

 

Příští neděli poslouží při našich bohoslužbách Filip Ženatý, který se připravuje na službu kazatele naší církve.

 

Dnešní sbírka je určena na stavební fond našeho sboru.

 

Po bohoslužbách se koná v kostele zkouška vánoční hry.

 

Na faře u harmonia se po bohoslužbách sejdou zpěváci a hudebníci na nácvik písně na vánoce.

 

Jsme všichni zváni na faru na adventní bazar. Je tam ke koupi hodně zajímavých výrobků i zboží Fair trade. Výnos z bazaru je určen na stavební fond.

 

Dnes v 17 hodin pořádáme v našem kostele ADVENTNÍ KONCERT. Budou účinkovat : Radka Piskačová, Hana Medková, Daria Rosová a Hana Sedmáková. Přijďte se potěšit krásnou hudbou. Vstupné je dobrovolné.

 

Zítra se na naší faře bude konat pastorální konference, na níž se sejdou faráři našeho seniorátu.

 

Shromáždění v týdnu se konají jako obvykle.

 

Kromě nich se bude ve čtvrtek konat koncert v pardubické věznici, zpívat a hrát bude sestra Hana Medková se svými žákyněmi z konzervatoře.

 

Ve čtvrtek v 18.15 hodin bude mít svou řádnou schůzi staršovstvo.

 

I letos připravujeme balíčky do věznice. Vzadu v kostele jsou barevné papíry s instrukcemi. Je na nich vše podstatné. Prosíme, vezměte si je, zapojte do této akce své známé a podpořte tuto službu lásky. A na papír na nástěnce napište, kolik balíčků jste ochotni připravit.

 

Vpředu v kostele si můžete zakoupit Evangelický kalendář, příručku Na každý den a nástěnný kalendář na rok 2012.

 

Nakupili jsme také dětské knížky, podívejte se na ně vzadu v kostele – Polyana, Tiší v zemi a další.

Z nakladatelství Kalich jsme obdrželi knihu rozhovorů Jiřiny Šiklové –„Bez ohlávky“ a také novou knížku našeho bratra faráře Daniele Ženatého. Kniha se jmenuje „Nejsme na útěku“ a stojí ve slevě 100 Kč.

 

Pokračuje sbírka na dárky pro děti na vánoční slavnost – dary můžete odevzdávat u Pavly Queisnerové.

 

V minulém týdnu jsme obdrželi na stavební fond dary ve výši 2x 1000,- a 2000,- pravidelnými měsíčními platbami pak 200,- 250,- 300,- 450 a 900,- Kč, všem dárcům děkujeme.

 

Pokud plánujete v adventu platbu saláru, či chcete přispět finančním darem, budeme rádi. Nenechávejte to však prosím na poslední chvíli, ani na vánoční shromáždění.

 

Příští neděli 11. 12. bude v našem kostele další adventní koncert, který pořádá agentura NaNIC. Potřebujeme někoho ochotného na službu při tomto koncertu. Prosím přihlaste se u Pavly Q.

 

Vítáme v našem kostele všechny hosty a zveme na bazar, kávu a čaj na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.12.2011 v rubrice Ohlášky.