Ohlášky 4. 11. 2018

Čtení: Iz 61,1-3 Sbírka:  
Text: Lk 4,16-21 Účast: 75/12
Písně: 118   702   631   694   Sv 135   485    
Kazatel: Martin Kocanda    

 

Děkujeme bratru Martinu Kocandovi za službu při dnešních bohoslužbách. Sbírka z dnešní neděle je určena na stavební fond našeho sboru.

Sbírka z minulé neděle určená na sociální a charitativní pomoc vynesla v našem sboru 3.219 Kč. Děkujeme.

Jsme zváni na instalaci naší bývalé vikářky Marie Jüptner Medkové. Slavnost se koná dnes 4. 11. 2018 v 15 hodin ve sboru Předhradí.

Blíží se Vánoce a s tím i nacvičování na vánoční slavnost. Kdo chcete hrát, dnes naposledy se můžete přihlásit u Pavlíny Junové nebo se napsat na list vzadu v kostele.

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

  • ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově U Kostelíčka
  • v 18 hodin biblická hodina, vede br. farář Doležal
  • v pátek 9.11. v 16 hodin se sejde na faře setkání k Světovému dni modliteb
  • v pátek v 18 hodin začínají v Pardubicích seniorátní dny mládeže, které potrvají do soboty.

V sobotu 10. 11. se bude v Chrudimi konat konvent našeho seniorátu.

Sestra farářka má od 1. 11 do 7. 11. dovolenou, v případě pohřbu ji zastupuje František Plecháček. Pastorační pracovnice je dnes jako zástupce pastoračních pracovnic na instalaci pastorační pracovnice v Mělníce. Do středy je pak na Diakonickém setkání v Bystřici pod Hostýnem. Zástup v kanceláři je zajištěn

Do poloviny listopadu pokračuje sbírka na pomoc postiženým v Indonésii. Své dary můžete odevzdávat do pokladničky- domečku vzadu v kostele nebo proti dokladu.

Pronájem prostoru pro naše webové stránky na cizím serveru končí. Důvodem je zastaralost konceptu i použitých technologií, které neumožňují zachovat maximální bezpečnost. Díky této skutečnosti došlo k chybnému přesměrování a stránky se staly nedostupné dříve, než bylo avízováno. Tím se také zkomplikovala záloha dat. Data již máme pod kontrolou a hledáme nového vhodného poskytovatele prostoru pro naše stránky a cloudové služby. Poté dojde k migraci stránek na nové umístění. Celý problém řeší Milo Ducho s maximálním nasazením a snaží o zprovoznění stránek co možná nejdříve. Velmi děkujeme.

Prosím, pište se na služby vaření kávy a čaje, 1. čtení, a přípravy květin. Všichni, domácí i hosté, jsme zváni na kávu a čaj a rozhovor na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 09.11.2018 v rubrice Ohlášky.