Ohlášky – 4.11.2012

Čtení: Mk 4,35-41  |  Text: Sk 19,23-39  |  Písně: 158; 96; 219; 689; 627; 452  |  Kazatel: Daniel Ženatý  | Sbírka: 2.313,-  |  Účast: 77/6

 

Dnes je 1. neděle v měsíci, bohoslužby pro malé i velké a sbírka je určena na stavební fond.

 

Minulou neděli se konalo mimořádné sborové shromáždění. Které schválilo návrh staršovstva sboru a žádá konvent o výmaz sborového domu v Holicích z ústřední evidence nezcizitelných nemovitostí.

 

V týdnu se budou konat tato shromáždění:

 

Ve středu ve 14.45 na faře biblická hodina pro děti.

 

Ve středu v 19,30 se sejdou na naší faře zástupci jednotlivých církví z Pardubic.

 

Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory Na Dubině

 

v 17.00 biblická hodina a v 18.15 schůze staršovstva.

 

Schůzka konfirmandů bude v pátek ve 14:30 hodin.

 

V pátek 9. listopadu od 16 hodin se na naší faře uskuteční podzimní ekumenické setkání. Světového dne modliteb.

 

Mládež se v pátek sejde v 18:00.

 

V sobotu 10. listopadu bude zasedat konvent Chrudimského seniorátu. Za náš sbor se ho účastní sestra kurátorka Capoušková a bratři Chyba, Plecháček a Ženatý

 

Na příští sobotu 10. listopadu chystáme podzimní brigádu. Kdo byste mohl přijít, napište se prosím na nástěnce na zelený papír, abychom věděli, kolik práce a obědů máme přichystat.

 

Okna na faře je možné mýt i v průběhu týdne, domluvte se s Pavlou Q

 

Na poslední víkend v listopadu chystáme pobyt v Herlíkovicích. Kdo máte zájem se zúčastnit, přihlaste se u Pavly Q. nejpozději dnes,

 

Vánoce se blíží, chystáme vánoční hru. Kdo byste chtěli účinkovat, napište se dnes nebo příští neděli na zelený papír na skle na místnosti pro děti. Prosím, vezměte výzvu vážně, neotálejte, pro ty kdo hru připravují je nezbytné vědět, pro kolik lidí! Zatím se přihlásilo 6 dětí, 3 mládežníci a jedna maminka.

 

Rukodělný kruh chystá opět vánoční bazar. Poprvé by se měl otevřít na první adventní neděli 2. prosince, a pak každou další adventní neděli, vždy po bohoslužbách v sále na faře. Prosíme, pamatujte na to, aby bylo co nabízet. Rukodělné výrobky či produkty k ochutnání můžete nosit kdykoli na faru.

 

Minulý týden jsme obdrželi dary 100,- a 1000,- Kč na kmotrovství. A v průběhu října dary na SF měsíčními platbami celkem za 7500,-

 

bratr farář František Plecháček dnes slouží v Trnávce a Chvaleticích.

 

Na nástěnce je možno objednat vánoční zboží z Diakonie vČáslavi a z Rolničky.

 

Jsme zváni na faru na kávu a čaj

 

Tento příspěvek napsal/a dne 04.11.2012 v rubrice Ohlášky.