Ohlášky – 4.10.2015

Čtení: Mt 6,25-34  |  Text: 2 Kor 9,8-11  |  Písně: 161; 65; 176; 547; 548; 549; 618  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 4769,-  |  Učast: 91/14

Dnes máme sborový den, děkujeme všem vám, kteří jste jej připravili, přihlásili se do služeb, uvařili oběd, donesli pečivo, ovoce a zeleninu před stůl Páně, apod.

Po bohoslužbách bude přestávka, káva a čaj se budou podávat zde v kostele. Asi 15 minut po skončení bohoslužeb začne promítání fotografií z prázdninových akcí.

Potom budeme mít besedu o tom, jak dál v našem sboru

Ve 12.30 hodin bude na faře oběd pro ty, kdo se přihlásili. Oběd stojí 50 Kč, děti polovic.

 

Odpoledne ve 14 hodin – začne v kostele Literární pásmo s hudbou a divadelními prvky – Jan Hus – mučedník nebo oběť – vystoupí Jan Potměšil, Oldřich Kříž, Pavel Návrat a Přemysl Vacek. Pro malé děti je na faře připravena pohádka – Oříšková chaloupka, kterou dětem zahraje Hana Voříšková.

 

Včera měly na faře svůj program i děti, zúčastnily se trolejbusového výletu historickým trolejbusem po pardubických kostelích, pomáhaly s výzdobou kostela, měly společnou večeři a přespaly na faře. Děkujeme Pavle Queisnerové, Zuzce Capouškové a dalším, za to, že se dětem věnovaly.

 

Dnešní sbírka je celocírkevní a slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen na pomoc lidem v nouzi a při různých katastrofách. Letos je zaměřena na pomoc pro uprchlíky.

 

V příštím týdnu budeme mít obvyklá setkání, kromě nich připomínáme

ve středu v 9,30 setkání maminek s dětmi,

ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v DPS na Dubině s vysluhováním večeře Páně,

ve čtvrtek v 18 hodin biblická hodina a od 19.15 schůze staršovstva

 

Příští neděli bude v Chrudimi ve 14.30 další přednáška cyklu teologického vzdělávání – přednášet bude br. far. Jiří Doležal na téma – Církev.

Na naší faře bude příští neděli odpoledne setkání účetních z našeho seniorátu.

Za 14 dní, v neděli 18. října budeme mít konfirmační slavnost.

 

Prosíme Vás, zapisujte se na služby prvního čtení, přípravy květin a na vaření kávy a čaje. Není pro sbor dobré, když tuto službu konají stále stejní lidé.

 

V uplynulých dnech někdo polepil dětské centrum Kašpárek na Dukle hanlivými a výhružnými samolepkami za to, že organizovalo sbírku pro uprchlíky. Reagovali jsme a poslali jsme centru Kašpárek tento dopis – přečíst

 

Vítáme v našem shromáždění sestry a bratry z Horního Jelení, také všechny hosty, a všem přejeme pěkné prožití dnešního sborového dne.

 

Poděkování Katce Srbové za úklízení fary a kostela, které dělala každý týden po několik let –

děkujeme za tuto její službu – předání květiny.

Nyní během října začne tuto práci dělat Zdeněk Jelínek.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.10.2015 v rubrice Ohlášky.