Ohlášky – 4.10.2009

Čtení: Ž 46 | Text: Mt 18,10-14 | Písně: 549; 81; 639; 684; 702; 545 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 85 | Sbírka: 3.149,-
Ve věku 52 let zemřel náhle pan Jiří Zmítko. Pohřební rozloučení se bude konat v pátek v krematoriu ve 12.00. Prosíme Pána Boha, aby byl s rodinou Zmítkovou a Šímovou a je potěšoval.

Sbírka minulou neděli na křesť službu – 1.825,-
Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena na SF našeho sboru

S radostí sdělujeme, že 140.000,- na hobojový rejstřík pro naše varhany jsme již vybrali.
Rejstřík by měl být nainstalován do letošního Adventu.

V úterý v 18 hodin se koná schůze staršovstva na faře.
Noví konfirmandi se sejdou ve středu v 15 hodin.
Děti mají svoje setkávání ve středu v 16 hodin. Čas konání je tedy prohozen, konfirmandi v 15.00 a děti v 16.00

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v Domově seniorů U Kostelíčka, poslouží kazatel Církve bratrské Martin Tabačan.
Ve čtvrtek je biblická hodina v 17 hodin na faře.
A rovněž ve čtvrtek ve 20,00 se sejdou v kanceláři učitelé nedělní školy
Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

V pátek a v sobotu se uskuteční pobyt 25 – 40 letých v Bělči n.Orlicí
Je přihlášeno 25 dospělých a 9 malých dětí.

Bratrská jednota baptistů zve na kurz pletení košíků z pedigu, v sobotu v 10 hodin. Zájmci hlaste se o bližší informace u Pavly Queisnerové.

Příští neděli se v rámci bohoslužeb uskuteční mimořádné sborové shromáždění. Budeme hlasovat o sloučení pardubického sboru se sborem holickým. Pokud schválím,e bude o sloučení ještě hlasovat konvent a pak v květnu synod naší církve. Seznam hlasovných členů sboru je připraven vzadu v kostele, prosíme o případné vaše doplnění či změny.
Jsou připraveny sborové dopisy s pozvánkou na toto shromáždění.
Prosíme všechny, kteří dopisy roznášejí, aby si je vyzvedli a roznesli. Děkujeme.

V neděli 18. října bude v našem sboru sborový den.
Dopoledne budou bohoslužby s večeří Páně jako díkčinění za letošní úrodu. Našim hostem bude sestra farářka Hana Pfannová z Mělníka. Podrobný program je ve sborovém listě, který jste dostali. Vezměte tuto neděli vážně, přijďte, pokud byste nepřišli, budete ostatním chybět.
Na faře bude možno společně poobědvat. Zájemci pište se na nástěnce na oranžový papír.

Se sborovým dnem souvisí mnoho příprav- je potřeba uvařit a naservírovat oběd, porovnat stoly a prostřít, několikrát uvařit kávu, přinést pečivo k pohoštění, mýt nádobí a nakonec uklidit.
Jednotlivé práce jsou rozepsány na nástěnce na oranžových papírech.
Ochotní pomocníci pište se, prosíme, na jednotlivé úkoly.
Když nás bude pracovat víc, budeme mít každý méně práce. Děkujeme a hlavně – pište se na ty papíry!
Vítáme všechny hosty v našem shromáždění a jsme všichni zváni na kávu a čaj na faru.
Slovo bratru Janouchovi za Hospodářskou komisi a pak bratru faráři ke sbírce.

Tento příspěvek napsal/a dne 04.10.2009 v rubrice Ohlášky.