Ohlášky 31. 5. 2020

Čtení:  Gen 19, 1 – 9 Sbírka:   
Text:  Sk 2, 1 – 11 Účast:   
Písně:  371, 158, 367, 682, 378 VP: 397, 398  
Kazatel: Hana Ducho    

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro Diakonii. Bližší informace jsou na nástěnce.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě o chodu dnešních bohoslužeb. Za vyrobené tácy na kalíšky k VP děkujeme Petrovi a Hance Dobešovým.

V týdnu se konají tato shromáždění

  • ve středu v 16 konfirmační příprava
  • ve čtvrtek od 18 hodin biblická hodina
  • v pátek od 15 hodin biblická hodina pro děti

Včera se konala brigáda na úklid sborových prostor. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Bylo kolem 15ti účastníků. Ale i tak jsme nestihli všechno uklidit. Prosím, kdo byste mohli přijít v týdnu pomoct, domluvte se se sborovou asistentkou.

V úterý 9. června od 14 hodin se koná setkání starší generace, při kterém bude mít varhanní koncert Radka Piskačová. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 14. června se bude konat výroční sborové shromáždění, které začne po ukončení bohoslužeb. Jedním z bodu programu bude představení záměru staršovstva o dalším postupu ve věci rekonstrukce budovy v ulici Hronovická. Vzadu v kostele jsou k dispozici zpráva o hospodaření sboru, návrh rozpočtu na rok 2020. Prosíme o kontrolu údajů v seznamu členů s hlasovacím právem a doplnění telefonního čísla. Seznamy jsou vzadu v kostele. Děkujeme

Stále je možné se přihlásit na dětský letní tábor. Kvůli protipandemickým opatřením jsme změnili místo konání – bude na faře ve Veselí u Dalečína.

Po bohoslužbách jsme všichni zváni na faru k posezení při kávě nebo čaji.

Tento příspěvek napsal/a dne 02.06.2020 v rubrice Ohlášky.