Ohlášky – 31.5.2009

Čtení: žalm Sk 2,1-13 | Text: Ga 5,25-6,5 | Písně: 161; 100; 660; 379; 610 | Kazatel: Daniel Ženatý | Účast: 89/7 | Sbírka: 2411,-
Včera se v Chrudimi konalo pohřební rozloučení s bratrem farářem Janem Kantorkem, který zemřel v pondělí 25. května ve věku 102 let. Bratr Kantorek byl farářem v Chrudimi a nějaký čas administroval i náš pardubický sbor. Pán potěšuj zarmoucené.

Sbírka při dnešních bohoslužbách je určena na práci Diakonie naší církve. Výtěžek sbírky bude věnován na tři střediska Diakonie – v Litoměřicích, Letovicích a v Mostě. Více je v dopise ze SR na nástěnce v kostele. Děkujeme všem dárcům.

Dnes po bohoslužbách se uskuteční cyklistický výlet do okolí Pardubic. Odjezd je od fary v 10:45.

V úterý je schůze staršovstva v 18 hodin.

Ve středu jedou děti, konfirmandi a část mládeže s pastorační pracovnicí Pavlou Queisnerovou do Brna do divadla Polárka na představení „Marťanská kronika“.
Sborová kancelář bude zavřená, setkání dětí a konfirmandů se nekoná.

Ve čtvrtek se konají bohoslužby v DS U Kostelíčka v 15 hodin, poslouží br. Stanislav Lanc z církve adventistů sedmého dne.

Biblická hodina bude ve čtvrtek v 17:30.
Mládež se sejde v pátek v 18 hodin.

Příští neděli budou bohoslužby pro děti a dospělé, vykonáme sbírku na SF našeho sboru. Jsme též zváni na seniorátní den rodiny do Horní Čermné, pozvánka je na nástěnce.

Od neděle za týden, 14.6 se koná v Trnávce setkání pěveckých sborů seniorátu od 16.00 hod.

V minulých dnech jsme obdrželi dar na SF 500,-Kč a na varhany 500,-Kč. Děkujeme za tyto dary.

Dnes končíme sbírku na JJ, prosíme o poslední dary. Můžete dát do pokladničky, nebo je odevzdat proti potvrzení u Pavly Queisnerové. Zatím jsme vybrali 9.465,-. Děkujeme. V roce 2008 činila sbírka na JJ 16.390 Kč. Dosud jsme tedy vybrali o 6.000 méně než loni. Možná uběhl květen příliš rychle a ani jsme si neuvědomili, že ještě hodláme do sbírky přispět. Prosíme, neodkládejte svůj dar.

Objednané fotografie z 19.dubna jsou připravené k zaplacení a vyzvednutí. Prosíme, abyste tak učinili neprodleně. Jsou připravené zde vpředu v kostele.

Fotografie ze sborového výletu si můžete objednávat vzadu v kostele.

Vítáme hosty v našem shromáždění, zveme na kávu a na čaj na faru a na zahradu.

Tento příspěvek napsal/a dne 31.05.2009 v rubrice Ohlášky.