Ohlášky – 31.3.2013

Čtení: Jan 20,1-10  |  Text: Jan 20,11-20  |  Písně: 442; 98; 341; 667;  – 346; 443; 406; – 618  |  Kazatel: Daniel Ženatý  |  Sbírka: 6.905  |  Účast: 108/4

 

 

Dnes ve 13.30 hodin se konají bohoslužby v modlitebně v Horním Jelení.

Dnešní sbírka je určena na Hlavní dar lásky Jeronýmovy jednoty, který tentokrát připadne sboru ve Vanovicích na opravu věží kostela.

Zítra na pondělí velikonoční budou bohoslužby v 9 hodin a poslouží při nich bratr farář Dalibor Antalík z Bukovky.

V týdnu se budou konat shromáždění jako obvykle. Ve čtvrtek v 15 hodin budou bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka s vysluhováním večeře Páně. Sloužit bude bratr kazatel Samuel Jindra z Církve bratrské. V těchto dnech je to deset let, co pravidelně konáme bohoslužby v tomto Domově pro seniory.

A ve čtvrtek v 19,00 se sejde rukodělný kruh

Příští neděli 7. dubna je první neděle v měsíci, a tak budou bohoslužby pro děti všeho věku, a sbírka bude věnována na stavební fond.

Pro přihlášené bude na faře společný oběd a odpoledne budou závody autodráh, zvláště děti vítány!!! Na nástěnce informace.

Rovněž příští neděli se ve 14.30 koná v Bučině přednáška z cyklu vzdělávání laiků s názvem Kázání – co od něj můžeme očekávat. Přednášet bude br. farář Jiří Doležal.

V úterý 9. dubna ve 14 hodin bude mít svou schůzku starší generace. Sestra Sodomková bude vyprávět o své cestě do a do Emauz.

Na sobotu 15. června připravujeme sborový výlet do našeho sboru v Třebechovicích pod Orebem, do našeho Evangelického tábora v Bělči a do Častolovic, kde je krásný zámek, park a malá zoologická zahrada. Mohou se přihlásit všichni, starší lidé i maminky s dětmi. Zájemci pište se na bílý papír vzadu v kostele.

Máme k dispozici ještě několik výtisků Evangelického kalendáře na rok 2013. Je možné si je zakoupit – za 40,- Kč.

Vítáme ve shromáždění všechny hosty a zveme všechny, domácí i hosty, na rozhovor při kávě a čaji na faru.

Tento příspěvek napsal/a dne 31.03.2013 v rubrice Ohlášky.