Ohlášky – 31.12.2015

Čtení: Iz 51,9-16  |  Text: Iz 51,12.16  |  Písně: 177; 62;  672; 157; 198; 452  |  Kazatel: František Plecháček  |  Sbírka: 1156,-

Obdrželi jsme tato smuteční oznámení – v neděli 27. prosince zemřel ve věku 90 let bratr farář Zdeněk Soušek, naposledy farářem v Libici nad Cidlinou a ve Strměchách.

28. prosince zemřel ve věku 79 let Prof. ThDr. Pavel Filipi, profesor Evangelické teologické fakulty v Praze. Pohřební rozloučení bude v kostele na Vinohradech 7. ledna v 15 hodin.

Smuteční oznámení najdete na nástěnce.

Vyprošujeme Boží útěchu a povzbuzení pro zarmoucené pozůstalé.

Zítra na Nový rok – budou bohoslužby s vysluhováním večeře Páně v 9 hodin v Pardubicích a ve 13.30 v Horním Jelení.

Další bohoslužby budou v neděli 3.1. Poslouží br. farář Dalibor Antalík z Bukovky. František Plecháček bude kázat v Bukovce.

Dnes se ráno na faře vařila bramboračka pro bezdomovce, která se podávala v Nízkoprahovém denním centru. Děkujeme Pavlu Capouškovi a všem, kdo jste s vařením polévky a s dopravením do centra pomáhali.

Stále je možné si zakoupit příručku na každý den, evangelický kalendář, nástěnné kalendáře, 30 kázání br. far. Jiřího Doležala i další hodnotné knihy – zde vpředu v kostele nebo u knižního stánku.

4. ledna uplyne 170 let od narození autora Broučků Jana Karafiáta.Jeho život a dílo si připomeneme na setkání starší generace v úterý 12.ledna ve 14 hodin.Program připravila sestra .Mandysová. Všichni jste srdečně zváni.

Tento příspěvek napsal/a dne 31.12.2015 v rubrice Ohlášky.