Ohlášky – 31.10.2010

Čtení:Mk 5,21-34  |  Text: Mk 5,34  |  Písně: 138,178,443,426,248,360  |  Kazatel: Jaroslav Nečas  |  Účast:81/2  |  Sbírka:1.469,-

 

 

Děkujeme bratru faráři Jaroslavu Nečasovi za jeho službu při dnešních bohoslužbách. Bratr farář Nečas byl pardubickým farářem v letech 1984 – 1998. Nyní žije v důchodu v České Třebové. S bratrem farářem a jeho ženou se můžeme setkat po bohoslužbách na faře.

Náš bratr farář Ženatý je na dovolené.

 

V pondělí v 17hodin se sejdou konfirmandi.

 

V úterý v 18 hodin se sejde staršovstvo

 

Ve středu v 16 hodin je na faře biblická pro děti

 

Ve čtvrtek jsou bohoslužby v Domově pro seniory U Kostelíčka, poslouží bratr Bláha z Církve adventistů sedmého dne.

Ve čtvrtek v 17 hodin se koná biblická hodina a v 19 hodin se sejde rukodělný kruh.

 

V pátek v 16 hodin se sejde podzimní Světový den modliteb na naší faře. Hostem bude sestra farářka husitské církve Alena Naimanová, která je předsedkyní SDM v ČR. Promítneme též diapozitivy z Kamerunu, ze země, která připravila SDM v tomto roce pro všechny země světa.

V pátek v 18 hodin se sejde mládež.

 

V sobotu v 9 hodin se na faře sejdou zpěváci ze seniorátního pěveckého sboru ke své zkoušce.

 

Příští neděle je 1. v měsíci, budou bohoslužby pro děti a dospělé, vykonáme sbírku na stavební fond a děti dostanou role na vánoční hru.

 

Příští neděli po bohoslužbách si na faře při kávě připomeneme, co jsme prožili během prázdnin. Název je „Vzpomínka na léto“. Budou promítány fotografie z tábora, sborové dovolené na Rujáně, brigády ve Strměchách, mezinárodního setkání Brazílie- Německo- Česko a pobytu konfirmandů na Lazech. A k tomu bude něco dobrého k snědku a k pití.

 

V sobotu 13. listopadu v 9 hodin se koná tradiční podzimní brigáda-úklid kostela – pavučiny, skla na vchodových dveřích, gajgry a vyčištění žlabů nad kancelářemi, prohlédnutí střechy nad kanceláří, kterou v létě zatékalo. Na faře umytí oken a dveří, vyndání čerpadla ze studny, vyčištění gajgrů, oprava sítí u hřiště a pokud bude dobré počasí – nátěr palisády.

Pro brigádníky bude připraven oběd – napište se proto, prosím, vzadu na nástěnce.

Mýt okna je možno i v týdnu, vyprat doma záclony a závěsy také – domluvte se s Pavlou Q

 

Příští neděli si sbor v Chrudimi připomíná 120.výročí postavení kostela. Hostem při dopoledních bohoslužbách v 9 hodin bude synodní senior Joel Ruml, poté o historii sboru promluví sestra kurátorka Hana Mazurová. Jsme do Chrudimi zváni.

 

V neděli 14. listopadu 2010 jsme zváni do Dvakačovic na slavnostní znovuotevření opraveného chrámu Páně. Evangelický sbor v Pardubicích vznikl původně ze sboru ve Dvakačovicích. Při této oslavě vystoupí i náš příležitostný pěvecký sbor.

 

Tuto neděli se také koná instalace Debory Hurtové v České Třebové.

 

V minulém týdnu jsme s díky přijali 2.000,-na stavební fond.

 

V našem sboru žije bratr Valentin Jančík, vnuk kazatele Josefa Jančíka z Bohemky. Valentin žije už více jak 5 let v Čechách, má české občanství. Rodiče má ovšem v Pervomajsku, to je větší město asi 60 km Bohemky.

Rodiče by svého syna rádi navštívili, náklady na cestu jsou pro ně ovšem příliš vysoké, oba by cesta sem a zpět stála asi 400 dolarů, tj. cca 8.000 Kč. Staršovstvo rozhodlo vyhlásit dobrovolnou sbírku na úhradu cestného rodičům Jančíkovým. Minulou neděli a dnes můžete své dary dávat do domečku vzadu v kostele.

 

Queisnerovi vyřizují pozdravy od našeho bývalého administrátora b. faráře Daniela Matouše, který nyní působí v Mariánských Lázních. Na čas administrování v našem sboru rád vzpomíná. Máme vyřídit, že sbor nabízí skromné ubytování na faře a že členy pardubického sboru rádi uvidí.

 

Vítáme hosty v našem shromáždění a zveme na kávu a čaj na faru.

 

 

Tento příspěvek napsal/a dne 31.10.2010 v rubrice Ohlášky.